Skip to content

Kantina e Pijeve Gjergj Kastrioti Skenderbeu
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-03-02 10:10:43
JSON

NIPT: J61811527M
Administrator: Helidon Kushi
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim, tregtim, pije alkoolike, verë, pije joalkoolike, import, eksport të prodhimeve të veta dhe atyre që mund të sigurohen nga bartësi, import, eksport lëndësh të para e ndihmëse dhe nënprodukteve që rrjedhin nga përpunimi industrial i tyre, shërbime tranziti, magazinash, komisione dhe përfaqësime të personave juridikë e fizikë, shkëmbime valutore, transaksione të letrave me vlerë, shoqëria, brenda caqeve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi, do të kryejë çdo operacion tregtar e financiar që lidhet drejtëpërdrejtë ose tërthorazi me objektin e saj, shoqëria mund të hapë veprimtari të reja, të krijojë sipërmarrje të tjera, ose të marrë pjesë në sipërmarrje të tjera si brenda dhe jashtë vendit, pa cënuar objektin kryesor të veprimtarisë. Kurse të formimit profesional (trajnuese dhe kërkimore) për përgatitjen e studentëve në prodhimin e verërave, kultivimin dhe mbrojtjen e vreshtit, somelerisë dhe enoturizmit për enologji, vreshtari, someleri dhe enoturizëm. II.1.B- Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerëz).
Emërtime të tjera Tregtare: KANTINA E PIJEVE GJ. K. SKENDERBEG sh.a
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 02/08/1995
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 339 543 000,00
Numri i pjesëve: 339 543
Lloji i pronësisë: Mikse (Private&Publike)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: 3 Meshkuj
Anëtarë Bordi: Tomir Haxhiraj; Isuf Koka; Ilirjan Zhapa
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1)Durrës, Durrës, Durrës, Furgon Iveco AA 702 HC.

2)Durrës, Durrës, Durrës, Ford Transit Connect, targa TR 5109S.

3)Durrës, Durrës, Durrës, Furgon Opel Vivaro me targë AA745NG.

4)Durrës, Durrës, Durrës, Furgon Opel Vivaro me targë AA746NG.

5) Durrës, Durrës, Durrës, Furgon Opel Vivaro me targë AA844ST.

6)Durrës, Durrës, Durrës, Skoda Praktiker AA142SI .

7)Durrës, Durrës, Durrës, Skoda Praktiker, AA143SI.

8)Durrës, Durrës, Durrës, Furgon Opel Vivaro me targë AA752NG.

8)Durrës, Durrës, Durrës, Furgon Opel Vivaro me targë AA756NG.

9)Durrës, Durrës, Durrës, Skoda Praktiker AA144SI.

10)Durrës, Durrës, Durrës, Furgon Opel Vivaro me targë AA753NG.

11)Durrës, Durrës, Durrës, Furgon Iveco DR6861C.

12)Durrës, Durrës, Durrës, Ford Transit Connect, targa TR5110S.

13) Durrës, Durrës, Durrës, Furgon Opel Vivaro me targë AA749NG.

14) Durrës, Durrës, Durrës, Furgon Opel Vivaro me targë AA748NG.

15)Durrës, Rrashbull, Rrashbull Rruga Bajram Tusha, Mjet Volksëagen Caddy, me targë DR0447F.

16)Durrës, Durrës, Durrës, Skoda Praktiker, AA145SI.

17)Durrës, Durrës, Durrës, Furgon Opel Vivaro me targë AA743NG.

Durrës, Durrës, Durrës, Autoveturë Fiat Panda AA462LL.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
X.2.B - Formim profesional
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
Çështje Ligjore: Kontrata e Kredisë/Pengu:
Në datë 17.07.2013:Në bazë të Vendimit të Asamblesë Nr.55, datë 07.06.2013, është miratuar aprovimi për ristrukturimin e kontratave të kredisë bankare me Raiffeisen Bank sh.a dhe garancitë që do të lihen për kreditë. Ndërsa Marrëveshja e sigurisë dhe pengut mbi kuotat e pjesmarrjes në shoqëri, Nr2936kol., Nr1054Rep, datë 18.06.2013, ndërmjet barrëdhënesve Lefter Koka, Brunilda Koka dhe barrëmaresit Raifeisen Bank sh.a, nuk është depozituar në ekstrakt. Kontratat e pengut të pasqyrurara në ekstrakt në datën 18.05.2015 me Nr.Kol. 1773, Nr.Rep. 887, datë 06.5.2015 dhe në datë 22.04.2016 me Nr.548 Rep, Nr.888Kol datë 26.02.2016, midis pengmarrësit/kredidhënësit Raiffeisen Bank Sh.a dhe kredimarrësit Shoqëria Kantina e Pijeve Gjergj Kastrioti Skënderbeu, nuk janë të depozituara në ekstrakt. Pengdhënësi është aksionari Lefter Koka ndërsa pranuesi i kontratës së pengut është Brunilda Koka.

Masa Konservative:
Në datë 11.01.2018:Në bazë të Urdhrit Nr.00031Prot, datë 03.01.2018, të lëshuar nga Shërbimi Përmbarimor FS, është urdhëruar: “Vendosja e sekuetros konservative në kuotat/aktivet e palës Agim Matoshi, Krenar Hasanaj në subjektin Kantina e Pijeve Gjergj Kastrioti Skenderbeu me NIPT J61811527M. Aktivet dhe kuotat e mësipërme do të qëndrojnë të bllokuara deri në një urdhëresë të dytë nga ana e jonë”. Pala kredtore: Micro Credit Sh.p.k. Objekti:Kthim shume.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës; Rrashbull; Lagjja 14; Rruga "Bajram Tusha"; Zona Kadastrale 3215; Numër Pasurie 62/8; Vol.14; Faqe 58.

Adresa:
1)Shkodër, Shkodër, Shkodër, Rruga Dasho Shkreli, Lagjja Guerrile, Magazinë 1 katëshe, Zona Kadastrale 8532, Nr.Pasurie 6/283.

2)Tiranë, Tiranë, Tiranë, RR SIRI KODRA S.H.G FRIGORIFER.

3)Durrës, Durrës, Durrës, Dyqan Durrës,, Rruga Abaz Çelkupa, Lagjja Nr.12, Zona Kadastrale 8513, Nr.Pasurise 6/62.

4)Durrës, Durrës, Durrës, L.1 Rr. Telat Noga shet Tatula.

5)Fier Fier FIER Lagjja Liri Gero, Magazinë me Nr.Pasurie 8532, vol.43, faqe 101, kati i parë.

Faqja Web:
http://www.kantinaskenderbeu.al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 02.03.2019
Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Aksionarit
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ndryshimi i Statutit (Objekti)
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2007
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Themelimi i Shoqërisë-Dokumentacion
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 12 413 616,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 16 549 747,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 18 941 480,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -42 852 929,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 4 569 891,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 6 187 598,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 2 602 559,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 3 724 346,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -38 043 276,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 11 790 151,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2006: 7 968 482,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:261 214 750,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:246 189 112,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:260 315 870,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 174 185 854,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 167 582 396,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 242 505 947,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 224 158 318,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 225 369 187,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 207 439 782,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 226 351 122,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2006: 191 863 626,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Punuar Nga : A.B