Skip to content

CMA CGM ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-01-07 11:25:20
JSON

NIPT: L42326503F
Administrator: Romaine, Josette, Nicole Romanet ep Gueqel, Genc Mataj, Flavien Jean Roland Leleux
Objekti i Veprimtarisë: Prokurimin e sherbimeve te agjencise ne fushen tregtare dhe ate te transportit detar ndaj shoqerive dhe linjave te transportit detar, kryerjen e veprimtarive multimodale (si psh., transport ne toke) dhe/ose veprimtarive te spedicionit te mallrave, prokurimi i sherbimeve te tjera mbeshtetese ne lidhje me transportin me ane te te gjitha mjeteve (sherbime tregtare, sherbime financiare, sherbime operative, sherbime administrimi dhe sherbime keshillimi), prokurimi i sherbimeve ne lidhje me kerkesen e financiare dhe te kontabilitetit te ortakeve sipas procesit te tyre te brendshem dhe te gjitha veprimtarite ndihmese brenda territorit te Republikes se Shqiperise.
Emërtime të tjera Tregtare: CMA CGM ALBANIA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 23.09.2014
Rrethi: Durres
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri, France
Kapitali Themeltar(Lekë): 500 000,00
Numri i pjesëve: 5 000
Shoqëri Mëmë për këtë Subjekt: I. PELIKAN, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 22.03.1995 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT J61825529G, me adrese ne Durres, Lagjja 3, Rruga Egnatia, Kulla "Fly", Kati 13, Kutia postare 2001, me administrator Genc Mataj (Sipas te dhenave te QKB deri me date 07.01.2021).

II. CMA CGM AGENCIES WORLDWIDE, nje shoqeri e themeluar sipas ligjeve te Frances, e regjistruar ne Regjistrin Tregtar te Marsejes me numer regjistrimi 384350534, me seli ne adresen 4, Quai d’Arenc, 13002 Marseje, France. CMA CGM AGENCIES WORLDWIDE zoteron 51% te kuotave te shoqerise malteze CMA CGM MALTA AGENCY LTD (Nr. regj C 53237) (Sipas aktit te themelimit te shoqerise me pergjegjesi te kufizuar “CMA CGM ALBANIA” shpk, date 23.09.2014)
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 4
Femër/Mashkull: 1 F/ 2 M
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durres, Lagjja nr.3, Rruga Egnatia, Kulla ''Fly'', Kati i 13

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 07.01.2021
Akti i themelimit
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2020
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 54 653 047,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 58 632 673,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 50 419 967,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 112 445 725,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 102 393 683,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 858 277,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:2 017 342 130,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:233 698 062,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:205 693 326,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:365 553 676,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:297 814 788,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 7 163 646,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala