Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Arjan Hana
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

BANKA CREDINS

K31608801O
(Veprimtaritë bankare dhe financiare. a) të gjitha format e kredidhënies, duke përfshirë edhe kredinë konsumatore e kredinë hipotekore; b) faktoringun dhe financimin e transaksioneve tregtare; c) qiranë )

Tiranë 140607000 ALL

ALAR Consulting

L71312045T
(Konsulencë në fushën e menaxhimit dhe marketingut për shoqeritë tregtare që ushtrojnë aktivitetin në fushën e tregtimit të hidrokarbureve. Ndërmjetësimin në gjetjen e tregjeve brenda dhe jashtë ve)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni