Skip to content

Statistics

0

Business Company


0

Shareholders/Ownership


0

ContractsSome companies in OpenCorporates.al

PETRO-GASS

M02216005E
(Tregti gazi i lengshem, GLN. Tregti cisternash dhe aksesore per pajisje gazi. Instalime te pajisjeve ne perdorimin e gazit te lengshem/GLN. Çdo aktivitet tjeter qe lidhet me objektet e mesiperm, kryerjen e sherbimeve perkatese ne lidhje me to.)

Tiranë ALL

CENO I&D

M03416001D
(Tregti me pakicë të mallrave ushqimorë e industrialë. Import eksport dhe tregti me shumicë i mallrave ushqimorë e industrialë. Transport kombëtar dhe ndërkombëtar i mallrave për vete e të tretë.)

Berat ALL

UNIC SHOP ALBANIA

M02216007U
(Tregeti me pakice te veshjeve te ndryshme.)

Tiranë ALL

FUTURA COLOR

M02216501C
(Lyerje me pjekje per depozita, lyerje me pistolete elektrostatike, lyerje me boje pluhur per tuba te ndryshem, lyerje me boje pluhur me pjekje per disqe makinash, lyerje me boje me pjekje per struktura tubolare, lyerje me boje me pjekje per struktura te jashtme per makineri industrial, lyerje me boje me pjekje per profile hekuri, lyerje me boje me pjekje per kangjella. Lyerje me boje me pjekje per lavatrice industriale, lyrje inoksi me boje me pjekje, lyerje motorrash frigoriferike, lyerje me pluhur per struktura makinerish industriale, lyerje me pluhur me te gjitha ngjyrat, lyrje me pjekje per struktura aspirimi, ventilimi, lyerje me pjekje per struktura hekuri, lyrje me pjekje per profile alumini, lyerje me pjekje per porta metalike, lyrje me pjekje per pompa uji, lyrje me pjekje per panele llamarine, lyrje me pjekje per karrige metalike, lyrje me pjekje per dyer te blinduara. Lyrje automjete. Lyrje me pjekje per dyer dritare alumini, lyrje me pjekje per dollape metalike, lyrje me boje me pjekje per tavolina, lyrje me pjekje per motorra elektrike. Import-eksport.)

Durrës ALL

EL-AZIZ CONSTRUCTION

M02216502K
(Punime ne fushen e ndertimit.)

Durrës ALL

NOKA INDUSTRY

M02216504D
(Perpunim, prodhimi. Import--eksport, tregtimi me shumice dhe pakice te lekures dhe nen produkteve te saj, kepuce, valixhe, canta, rripa, dhe te tjere aksesore te ngjashem me to. Ndermjetesimi tregtar, marketing dhe shperndarje, transport kombetar dhe nderkombetar per produktet e veta dhe te trete. Ndertim, agjensi imobiliare, qiradhenie dhe te tjera operacione mbi pasurite e paluajtshme.Cdo aktivitet tjeter te lejuar nga ligji dhe ne funksion te objektit te aktivitetit te lartpermendur.)

Durrës ALL

LIVING WATER KORÇA

M04616001L
(Import – eksport te te gjitha mallrave. Tregtim me shumice dhe me pakice i ujit te pijshem , depozitimin dhe transportin e ujit te pijshem dhe pijeve te tjera joalkoolike. Shitjen, blerjen, eksportin, importin dhe tregtine me shumice e pakice te produkteve , makinerive, pajisjeve e lendeve te para te ndryshme, brenda dhe jashte vendit. Ofrimin e sherbimeve te ndryshme te spedicionit etj. Prodhimin dhe shitjen e cdo materiali te nevojshem per zhvillimin e aktivitetit te saj kryesor. Çdo aktivitet tjeter ndihmes te nevojshem per kryerjen e aktivitetit te saj kryesor .)

Korçë ALL

MULLIXHIU BAKERY

M08416503N
(Tregtim i mallrave ushqimore te perpunuara dhe te paperpunuara, perime, frutave, zarzavateve, prodhimet e bulmetit, brumerave, furre buke dhe nenprodukteve te tyre, pije te ndryshme alkolike dhe freskuese.Bar- Restorant, katering.)

Shkodër ALL

B2B

M07216204S
(Shitje me shumice e veshjeve/aksesoreve dhe artikujve sportive. Aktivitet te import - eksport. Aktivitetet tregtare mund te kryhen direkt apo ne formen e perfaqesive, si ne Shqiperi dhe jashte saj, perfshire tregtine me shumice dhe pakice. Shoqeria mund te kryeje te gjitha veprimet tregtare, industrial dhe te kryeje çfaredolloj aktiviteti tjeter te lejuar qe konsiderohet i nevojshem per realizimin e objektit te aktivitetit te shoqerise. Gjithashtu shoqeria mund te marre pjese ne shoqeri dhe/ose kooperativa, ndermarrje te çdo natyre qe kane objekt te njejte apo qe lidhet me objekt te njejte apo qe lidhet me objektin e veprimtarise se shoqerise.)

Vlorë ALL

A.J.A.FARM

M07216205D
(Mbareshtim dhe shitje e dhenve, dhive, bagetive te imta etj. Shitje e prodhim qumeshti, Shitje e produkteve bio)

Vlorë ALL