Skip to content

Kurum Industrial Gases
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-11-05 11:22:30
JSON

Tax Registration Number: K72824201B
Administrators: Nysyret Dauti
Scope: Zbatim i marrëveshjes së konçesionit për shfrytëzimin e Fabrikës së Oksigjenit Elbasan lidhur midis Ministrisë së Industrisë dhe Energjetikës, Ministrisë së Ekonomisë dhe shoqërisë Kurum Internacional Shpk miratuar me VKM nr. 594 dt. 28.08.2003. Prodhim, import-eksport, tregtim dhe shitje me shumicë e pakicë i gazrave teknike në tregun e brendshëm dhe të jashtëm.
Other Trade Names: KURUM INDUSTRIAL GASES SH.A
Legal Form: SH.A Koncesionare/PPP
Foundation Year: 08.12.2006
District: Elbasan
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 3 500 000,00
Shares: 100
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Board Members: Arif Shkalla, Yucel Aksu, Yusuf Sezai Kurum
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Elbasan, Bradashesh, KOMB. ENERGJ. Fabrika e Oksigjenit

Address:
Elbasan, Në ambjentet e repartit të mbushjes së bomblave të shoqërisë Kurum Industrial Gazes

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (09.01.2019)
Vendim I asamblese se aksionareve (06.05.2013)
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve (2017)
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 26 495 236,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 18 324 297,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 36 953 903,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -8 964 486,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 2 115 426,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 16 482 098,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 27 406 307,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 33 451 714,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 78 296 367,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 77 517 937,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 60 347 371,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: 65 355 339,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2007: 151 362 652,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:289 742 822,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:288 408 013,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:245 295 933,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:84 422 942,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:174 768 841,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 270 046 717,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 225 372 966,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 262 045 404,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 333 190 467,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 296 624 155,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 227 781 517,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2008: 229 166 873,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2007: 255 240 042,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Worked By : A.Lala