Skip to content

GAMA ENERGY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-11-07 13:50:17
JSON

Tax Registration Number: K92224004U
Administrators: Aqif Sina
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Lena 1", "Lena 2", "Lena 2-A" tek Autoriteti kontraktues ku përfshihet Financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të kontratës së Koncesionit të formës BOT të dhëna nga Ministria e Ekonomisë Tregtisë dhe Energjetikës e autorizuar nga Këshilli i Ministrave, për shfrytëzimin e ujit për prodhimin e energjisë elektrike, me shfrytëzimin e rrjedhës ujore të përrenjve të Lajthizës dhe Mullias.
Other Trade Names: GAMA ENERGY
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 08.10.2009
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: Më datë 21.08.2015, me anë të kërkesës për vendosje barre sigurie mbi titujt e pronësisë Nr. 59123 Prot., lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, u kërkua të mos lejohen të kryhen tjetërsime mbi titujt e pronësisë për tatimpaguesin, subjektin "Gama Energy”shpk.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Shkozë, rruga Ali Hafiz Ulqinaku, godinë 2-katëshe, pranë shoqërisë Sina 98, kati 2

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 13 701 800,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -11 137 749,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -72 110 989,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -14 324 711,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -3 112 329,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:65 390 441,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:80 990 445,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:32 735 905,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:90 154 701,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2016
2017
2018
2019

Worked By : A.Lala