Skip to content

QENDRA SPORTIVE KUQ E ZI
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-03-02 10:10:43
JSON

Tax Registration Number: L11705012O
Administrators: Bardhyl Minxhozi
Scope: Projekim dhe ndërtimi i modernizuar i Stadiumit Kombëtar "Qemal Stafa" të ketë një destinacion të dyfishtë. Pjesa qendrore e projektit dhe ndertimit të ketë destinacion sportiv, publik, të pandryshueshëm, në përputhje me parametrat e Rregullores së Infrastrukturës së Stadiumeve të UEFA-s, botim i vitit 2010, (UEFA Stadiums Infrastructure Regulations, 2010 Edition). Në projekt dhe në ndërtim të integrohen pjesë me destinacion josportiv, në pronësi të shoqërisë anonime, pa kufizime në disponimin e të drejtave të pronësisë, me qëllim plotësimin e destinacionit të stadiumit të modernizuar. Shoqëria anonime mund të iniciojë procedura përzgjedhjeje, financimi, dhe negocimi per realizimin e projektit te stadiumit, perfshire edhe pjesen me destinacion josportiv, me subjekte të interesuara, duke bëre pjesë të ofertës, të negociatave dhe transaksioneve me subjektet e interesuara për financimin dhe realizimin e projektit, pjesërisht ose terësisht, edhe të drejtat ekskluzive të pronesisë për pjesën josportive, të treguar më lart. Rindërtimin, modernizimin, dhe administrimin e Stadiumit Kombëtar “Qemal Stafa” me kusht ndalimin e ndryshimit të destinacionit. Kryerja e investimeve në fushën e infrastrukturës sportive. Gjithashtu shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër dhe plotësues dhe ndihmës që ka si qëllim ofrimin e çdo shërbimi tjetër dhe kryerjen e çdo aktiviteti tjetër, në rast se rezultojnë të dobishme dhe/ose të nevojshme për përmbushjen e objektivit kryesor. Shoqëria mund të marrë pjesë në mënyrë të drejpërdrejtë ose të tërthortë në çdo shoqëri që ka objeckt të ngjashëm ose që lidhet me objektin e shoqërise. Për këtë qëllim shoqëria mund të bashkëpunojë me, ose në çdo mënyrë tjetër të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, të marrë pjesë në shoqëri të tjera që kanë objekt të ngjashëm ose që kanë lidhje me objektin e shoqërisë ose ndihmës për realizimin e objektit të shoqërisë. Shoqëria për të garantuar detyrimet e veta dhe ato të palëve të treta mund të vendosë garanci, si peng ose barrë hipotekore, përfshirë aktivitetin e saj. Në përgjithësi shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet ekonomik, financiar, veprime me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, pjesërisht ose plotësisht, çdo tregti dhe aktivitet tregtar dhe të zhvillojë çdo tregti ose aktivitet tjetër fitimprurës i cili mund të jetë dobiprures në lidhje me aktivitetet tregtare të shoqërisë. Shoqëria mund të angazhohet gjithashtu në çfardolloj aktiviteti tjetër që nuk ndalohet me ligj.
Other Trade Names: QENDRA SPORTIVE KUQ E ZI
Legal Form: Shoqëri Aksionare SH.A
Foundation Year: 26/03/2011
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 2 000 000,00
Shares: 2 000
Type of Ownership: Mikse (Private&Publike)
Number of Administrators: 1
Male/Female: 5 Meshkuj
Board Members: Ilir Shulku; Stefanaq Koçollari; Armand Duka (Kryetar);Arben Dervishaj; Ramadan Shehi
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë; Rruga Elbasanit; Brenda ambienteve të Federatës Shqiptare të Futbollit.

Email address:
bminxhozi@fshf.al

Telephone:
0694055521

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 02.03.2019
Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Aksionarit
Ndryshimi i Statutit (Objekti)
Financial Documents: Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Themelimi i Shoqërisë-Dokumentacion
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 1 642 012,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -11 936 348,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -70 491 103,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 11 596 015,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -565 402 178,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -1 072 841,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -1 058 526,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:9 915 047,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:20 852 095,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 36 131 877,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 13 005 418,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 2 245 245,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016

Worked By : A.B