Skip to content

DOCTORS HOSPITAL
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-08-01 13:28:21
JSON

Tax Registration Number: L51621031J
Administrators: Agostin Memaj
Scope: Ofrimin e sherbimeve mjekesore ambulatore jopublike, ne perputhje me legjislacionin ne fuqi dhe me marreveshjet nderkombetare per sherbimet shendetesore . Sherbim mjekesor ambulator. Vizita ambulatore ,kirurgji e pergjithshme ,kirurgji plastike ,patologji e pergjithshme , gjinekologji .Laborator bio-kimik . Qender Mjekesore dhe Laborator Klinik Biokimik, Sherbime ne disa specialitete mjekesore per vizita dhe konsulta mjekesore, diagnostifikim, eko te ndryshme, trajtime ambulatore, trajtime mikrokirurgjikale si dhe qender e avancuar endo-skopie, fibro-kolonoskopie. Shoqeria mund te kryeje aktivitete te tjera te lidhura ose plotesuese me ato te parat dhe cdo aktivitet tjeter te nevojshem ose te dobishem per qellimin e shoqerise.Mjek e infermier ne familje. Sherbim stomatolog.
Other Trade Names: DOCTORS HOSPITAL
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 20.04.2015
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Greqi, Shqipëri
Initial Capital: 1 400 000,00
Shares: 4
Type of Ownership: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): II.6.A - Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga Pjeter Bogdani, Pallati Nr. 14, Kati i pare.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 01.08.2020
Statuti i shoqerise
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 3 433 188,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 1 103 372,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 901 581,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -2 553 124,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:41 043 468,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:22 859 750,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:16 354 646,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:456 096,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2015
2016
2017
2018

Worked By : A.Lala