Skip to content

SPITALI GJERMAN (Ish 2AP TRADE)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-07-28 14:15:39
JSON

Tax Registration Number: L72210055P
Administrators: Almiro Gurakuqi, Eduard Kapaj
Scope: "Ofrimin dhe kryerjen e sherbimeve mjeksore, spitalore, jopublike duke perfshire mjekesine e diagnostikimit parandalues si: Kateterizmi kardiak, tomografia e perllogaritur dhe rezonanca magnetike, radiologjine e pergjithshme ultratingujt, mamografia, kontrollet e funksioneve pulmonare, laboratori i sherbimeve dhe telemedicinale por pa u kufizuar vetem ne to, bazuar dhe ne pajtim me legjislacionin ne fuqi dhe me marreveshjet nderkombetare Sherbim urgjence. Sherbim mjekesor ne familje. Nderhyrje kirurgjikale, te pergjithshme dhe specifike. Sherbim reaminacioni shtrim mjekim, qendrim dhe sherbim ditor te pacienteve. Diagnostikimi i te gjitha semundjeve. Laborator analizash mjekesore. Organizimi i veprimtarise dhe menaxhimit te strukturave diagnostikuese te kurimit dhe qendrave ambulatore te diagnostikimit ne territorin e Shqiperise, konsulence ne kete fushe. Organizimi i qendrave te trajnimit dhe programeve per edukimin dhe trajnimin e doktoreve, infermiereve dhe personelit administrativ. Funksionimi dhe administrimi i farmacive te shitjes me pakice dhe barnave dhe produkte tregtare me pakice farmaceutike. Funksionimi dhe administrimi i restoranteve dhe i lokaleve, bar kafe etj. Klinike dhe Laborator Dental. Sherbimet e punimeve stomatologjike dhe Laboratorike, si: Terapi ortodonci, ortopedi, kirurgji, ro grafi, pergatitje urash porcelani dhe proteza te ndryshme, implante etj. Riparime te aparaturave mjekesore. Shitblerjen e te gjitha llojeve te paisjeve mjeksore te nevojshme per ushtrimin e aktiviteteve te mesiperme. Import-Eksport, tregtim me shumice dhe pakice te paisjeve ortopedike, medikamenteve, mjeteve dhe paisjeve farmaceutike, sherbime logjistike per materialet / lende farmaceutike te perdorura ne strukturat e diagnostikimit etj, si dhe cdo aktivitet tjeter i konsideruar fitimprures dhe ne interes te shoqerise".
Other Trade Names: SPITALI GJERMAN
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 06.10.2017
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100,00
Shares: 3
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 2
Male/Female: Mashkull
Status: Pezulluar
License(s): II.6.A - Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike
Legal Cases: Me date 24.12.2019, me vendim te asamblese se ortakeve, u pezullua perkohesisht aktiviteti i shoqerie per nje afat te pacaktuar. Statusi i shoqerise ndryshoi nga “Aktiv” ne “Pezulluar”.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njesia Administrative Nr.7, Rruga Muhamet Gjollesha, Ndertesa 81, Hyrja 1, Ap.1, 1001

Telephone:
0682021976

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 28.07.2020
Statuti i shoqerise
Kontrate shitje kuote 15.03.2018
Kontrate shitje kuote 06.06.2018
Vendim i asamblese se ortakeve per pezullimin e veprimtarise 24.12.2019
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 1 588 454,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -791 109,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:10 627 588,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:7 761 316,00
Worked By : A.Lala