Skip to content

BIG LUSHNJA
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-03-26 14:27:34
JSON

Tax Registration Number: L83715405B
Administrators: Ilir Dervishi
Scope: Import - eksport, tregtimin e artikujve të ndryshëm të të gjitha llojeve, me shumicë dhe pakicë si: Tregtim artikuj të ndryshëm industrial. Tregtim artikuj të ndryshëm ushqimorë. Tregtim artikuj të ndryshëm bujqësorë e blegtoralë. Tregtim fruta - perime. Tregtim pije alkolike të ndryshme. Tregtim konfeksione të ndryshme për të rritur dhe fëmijë. Tregtim prodhimesh kozmetike e estetike. Transport mallrash të të gjitha llojeve brenda dhe jashtë vendit. Tregtim automjetesh të cdo lloji, marke e tonazhi, si dhe pjesë këmbimi për to. Tregtim, montim, riparim paisjesh elektro - shtëpiake, elektronike, elektrike, kompjuterike, higjeno - sanitare dhe hidraulike, prodhime qeramike, artizanati, pajisje zyrash etj. Hapje dhe shfrytëzim hotelesh, motelesh, diskotekash, lojra argetuëse për fëmijë, qendër sportive, qendra pushimi e kurative. Tregtimin e karburanteve të ndryshëm me pakicë, si dhe vajrave lubrifikantë, të gazit të lëngshëm për ngrohje, pajisje ngrohëse gazi si dhe mbushjen e bomblave të gazit dhe tregtimin e tyre me pakicë.
Other Trade Names: BIG LUSHNJA
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 10.01.2018
District: Lushnjë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 10 000 000,00
Shares: 2
Parent Company: BIGALB GROUP, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e së drejtës shqiptare , regjistruar pranë QKB, me NIPT L11521002M, me seli qëndrore në Tiranë, Vaqarr, Fshati Gropaj, Godina Cash & Carry, Kati 2 dhe me përfaqësuese ligjore Elona Koshi. (Sipas statutit të shoqërisë)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
Changes
Address:

Seat:
Fier, Lushnjë, Lagjja Kongresi, Rruga" Papa Ilia Zagali", pranë Kishës.

Email address:
d.shoraj@tcc.al

Telephone:
0694065231

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 26.03.2020
Statuti I Shoqerise
Financial Documents: Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2018
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -2 226 690,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:47 624 605,00
Worked By : L.Kanani