Skip to content

Fafa Konstruksion
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-02-14 14:06:38
JSON

Tax Registration Number: M01324019P
Administrators: Ali Çerenishti
Scope: Investime, pjesmarrje në fushën industriale, duke përfshirë të gjitha operacionet komerciale, ndërtimore, industriale së bashku me shërbimet përkatese që konsistojne në investimin, sipërmarrjen, realizimin, blerjen, shëndërrimin, kompesimin, importimin, eksportimin, ruajtjen, ndërtimin, restaurimin, montimin e produkteve, materialeve, shërbimeve përkatëse specifike në konceptimin, krijimin, realizimin, tregtimin e mallrave të ndryshme me shumicë dhe pakicë, veprimtari në fushën e shit - blerjes si dhe të gjithë formave të qirasë apo shfrytëzimit të pasurive të patundshme. Realizimin e kontratave marrëveshjeve, ortakërive dhe shoqërive të përbashkëta. Tregtimin, magazinimin me pakicë dhe shumicë të karburanteve, lubrifikantëve, lëndëve djegëse, të lëngshme dhe të gazta brenda dhe jashtë vendit. Kërkim, zbulim, shfrytëzim, minierash etj.
Other Trade Names: Fafa Konstruksion
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 08.01.2020
District: Kamëz
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Kamëz, Bulevardi Blu, zona kadastrale nr.8320, pasuria nr.1/138-ND, volumi 3, faqe 153

Email address:
info@fafa.al

Telephone:
0696094300

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 14.02.2020
Statuti I Shoqerise
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : L.Kanani