Skip to content

CONSORZIO ITALIA
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-06-30 13:25:09
JSON

Tax Registration Number: M01511031V
Administrators: Bledar Rrokaj
Scope: Objekti i shoqërisë është si vijon: a) distribucioni, importi, eksporti, promovimi dhe furnizimi i mallrave dhe shërbimeve me porosi me shumicë, pakicë dhe poste, duke përdorur cdo metodë apo edhe përmes tregtisë elektronike ose ndonjë mjeti tjetër telematik, në sektorët vijues: parfumeri, produkte kozmetike dhe produkte të kujdesit personal në përgjithësi, veshje, tekstile, këpucë, syze, artikuj prej lëkurë, sende të kohës së lirë dhe të argëtimit, rekreative, (sende të cmuara, stoli dhe të ngjashme), bizhuteri dhe artikuj për dhurata, artikuj shtëpiake dhe arredimi, materiale të stampuar, fotografi, aparate elektronike dhe fotografike, aparate për regjistrimin, transmetimin dhe riprodhimin e tingujve, audio dhe video, disqe, videokaseta, CD dhe DVD dhe pajisje të ngjashme me të gjitha llojet; pajisje për zyra, kompjuter dhe softer, produkte ushqimore (përfshirë fruta dhe perime, mish dhe peshk), kafe, pasticeri dhe ëmbëlsira, pije joalkoolike, pije alkoolike, likere dhe verëra, salca, përbërje në shporta të llojeve të ndryshme të produkteve ushqimore, automjete të lëvizshme, përfshirë automjete motorike, dhe artikuj për automjete të lëvizshme në përgjithësi, kupone për blerjen e shërbimeve të palëve të treta, përfshirë përmes kuponave të zbritjes ose kuponave të cmimeve, shërbimet e magazinimit, trajtimin e mallrave, montimin dhe paketimin e materialeve përkatëse, transportin dhe shpërndarjen, shërbime asistencë telefonike për klientin, shërbime reklamimi, menaxhim biznesi, shërbime telekomunikuese, telefoni dhe pjesë rezervë dhe pajisje shtesë që lidhen me telefoninë fikse ose celular, komunikimin audioviziv dhe/ose elektronik, përfshirë multimedia, organizimin e udhëtimit. Shërbime për aktivitete edukative dhe argëtuese, aktivitete sportive dhe kulturore. b) ofrimi i shërbimeve për palët e treta, në lidhje me: në sektorin e shpërndarjes dhe promovimit përmes eventeve, manifestimeve, realizimi të filmave me shpërndarje relative, studimit dhe realizimit të projekteve për të hyrë në financimin shtetëror, rajonal, publik dhe evropian për ndjekjen e objektivave të tyre shoqërore gjithashtu për palët e treta. Menaxhimi, projektimi, zhvillimi, implementimi dhe shpërndarja e produkteve dhe shërbimeve. Menaxhimi i burimeve njerëzore dhe administrimi i personelit gjithashtu përmes studimit dhe zbatimit të kurseve trajnuese për përgatitjen e personelit të kualifikuar në emër të ndërmarrjeve ose individëve të tjerë. Të gjitha aktivitetet e blerjes në përgjithësi, përfshirë vlerësimin dhe përcaktimin kontraktual të furnitorëve të mallrave dhe shërbimeve, menaxhimin e porosive të blerjes dhe kushtet ekonomike të furnizimit. Krijimin, hartimin dhe prodhimin e katalogjeve dhe ofertave të produkteve për klientët, si në aspektin e asortimentit, referencave dhe markave.Në fushën e logjistikës në përgjithësi, dhe vecanërisht transporti, depozitimi dhe trajtimi i mallrave, montimi, paketimi, transportimi dhe dërgimi. Shërbimi ndaj klientit, qendra e thirrjeve, menaxhimi i porosive, imputimi i të dhënave në sistemet e IT-së, si dhe cdo aktiviteti tjetër të "back-office" në përgjithësi. c) kryerja e studimeve dhe kërkimeve në sektorin ekonomik të komunikimeve multimedia në përgjithësi dhe zhvillimet prototipeve te mundshme. d) Organizimi dhe administrimi i kurseve të biznesit ose trajnimit, administrimi i seminareve, konferencave dhe kurseve, veprimtaritë editoriale, botimi i revistave dhe gazetave, aktivitetet multimedia, radio dhe televizive, dhe gjithashtu përmes krijimit dhe menaxhimit të bazave të të dhënave, në përputhje me rregulloret e përcaktuara dhe me përjashtim shtypjen e gazetave. e) Konsulencë për komunikimin e biznesit, marketingun, studimin e tregut, reklamimin dhe konsulencën e IT për kompani private, publike dhe individë, si dhe zbatimin operacional të aktiviteteve të komunikimit të korporatave, me referencë të vecantë për komunikimin multimedial. f) marrje me qira, shitje dhe marketing, për vete dhe/ose në emër të palëve të treta, që veprojnë gjithashtu si një kompani agjencie për cdo pronë të luajtshme dhe të paluajtshme. g) Ofrimi i cdo shërbimi ose aktiviteti reklamues, si dhe organizimi i kompanisë dhe performanca në lidhje me shërbime stimuluese, promovimi dhe besnikërie, përgatitjen e broshurave të nevojshme ilustruese. Shërbime për gara ose operacione cmimesh dhe evente, përfshirë përgatitjen përkatëse të planeve teknike dhe kërkesave për autorizime ministrore. h) Kompania mund të marrë përfaqësime të përgjithshme dhe të vecanta të ndërmarrjeve të tjera, kompanive ose enteve të tjera italiane dhe të huaja. i) Shërbime në fushën e turizmit dhe aktiviteteve turistike në përgjithësi, dhe përvec të tjerash, organizimi për palët e treta dhe shitja e udhëtimeve dhe ekskursioneve, transportit, lundrimeve turistike si në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj. Ushtrimi i transportit tokësor, ajror dhe detar, i sendeve dhe i njerëzve, si publik ashtu edhe privat. Krijimin dhe administrimin e agjencive të udhëtimit dhe turizmit, ushtrimin e të gjitha shërbimeve të lidhura, pa përjashtuar asnjë dhe ndër të tjera, shitjen e biletave të fluturimeve, trenave dhe trageteve, marrjen me qira të automjeteve me dhe pa shofer etj. j) Transaksionet tregtare mund të kenë të bëjnë përvec mallrave të blera, importuar dhe rishitur vetvetiu edhe mallrat e palëve të treta, pronësia e të cilëve nuk është fituar. Kompania gjithashtu mund të kryejë aktivitetet e mëposhtme: etj sipas statutit.
Other Trade Names: CONSORZIO ITALIA
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 04.03.2020
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Itali
Initial Capital: 10 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Farkë, Selitë, Rruga "Alla", Ndërtesa Nr. 8, Hyrja Nr. 1.

Email address:
info@consorzioitalia.al

Telephone:
0674045940

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 30.06.2020
Statuti I Shoqerise
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : L.Kanani