Skip to content

HARTEK
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-09-16 14:22:05
JSON

Tax Registration Number: M02115001K
Administrators: Deni Ndreu
Scope: Prodhimin e pjeseve te siperme te kepuceve, kepuceve dhe artikujve te veshjeve te çfaredo lloji, per llogari te vete dhe/ose per llogari te te treteve, prodhim fason me destinacion kryesor vendet e huaja dhe/ose tregun e brendshem, si dhe tregti artikuj te ndryshem brenda vendit,shitje blerje. Aktivitete qe do te kryhen ne perputhje me dispozitat legjislative ne fuqi. Blerjen e lendes se pare dhe aksesorve qe kane te bejne me prodhimin e pjeseve te kepuceve te çfaredo lloji, te kepuceve te perfunduara dhe aksesore per manifakturen e artikujve te veshjes te çfaredo lloji. Shitjen brenda vendit ashtu dhe jashte vendit te kepuceve, artikujve te veshjes te çfaredo lloji.
Other Trade Names: HARTEK
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 08.09.2020
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Blloku magazinave te tregtise ne rrugen Zenel Bastari hyrja n 1, nr. pasurie 5/197-N8, zona kadastrale 8340

Email address:
denindreu1@gmail.com

Telephone:
0697280000

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 16.09.2020
Statuti I Shoqerise
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : L.Kanani