Skip to content

DINOSTEK
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-09-16 13:06:46
JSON

Tax Registration Number: M02115007M
Administrators: NICOLA BARBANERA
Scope: Shoqeria ka per objekt kryerjen e aktiviteteve tregtare ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi.Ne menyre me specifike, aktiviteti baze i kesaj Shoqerie do te jete: " Krijimi ,zhvillimi dhe implementimi i zgjidhjeve dixhitale per tregtine elektronike. Bashkepuntoret tane te gjithe te vendosur ne territorin e Republikes se Shqiperise, krijojne , zhvillojne dhe ofrojne klienteve evropiane zgjidhje te shumta,marketing dhe teknika kreative. Bashkepuntoret punojne ne smart -working (pune ne kushte shtepie). Objekti i Shoqerise do te konsistoje ne:"Aktivitetin e agjencise dhe perfaqesimi tregtar, dizajn, marketing dhe programim; Aktivitet ne fushen e ofrimit te sherbimeve te ndryshme online me mundesi telefonimi per oferta te ndryshme; - Aktivitet kerkimor, perzgjedhje, orientim, trajnim dhe aktivitete menaxheriale dhe profesiona/e trajnimi me sisteme multimediale dhe sisteme ne largesi; Aktivitet ne fushen e organizimit te seminareve, takime, konferenca, organizime te pergjithshme dhe aktiviteteve te promovimit te imazhit. Aktivitet ne fushen e marketingut ne Web. Aktivitet ne fushen e tregtise elektronike edhe per llogari te paleve te treta,te sherbimeve te komunikimit qe rrjedhin nga zhvillimi i teknologjive; Vleresimin strategjik mjedisor; Perdorimi i sistemeve kompjuterike ne fushen e studimit dhe kontrollit, Perdorimi i sistemeve te informacionit territorial (GIS). Shoqeria mund te marre pjese ne cilesine e ortakut apo te aksionerit ne shoqeri te tjera tregtare me objekt te njejte ose te ndryshem. Ne perputhje me legjislacionin Shqiptar, ne menyre qe te arrije objektin e lartpermendur, shoqeria mundet gjithashtu: Te kryeje çdo transanksion lidhur me asetet e luajtshme ose pasurite e paluajtshme, vendosja e pengjeve, hipotekes, barreve si dhe aktivitete te cilat mund te konsiderohen te nevojshme per te arritur aktivitetin e Shoqerise. Gjithashtu shoqeria mund te kryeje aktivitete te tjera te cilat nuk ndalohen nga ligji ne fuqi, te vlefshme dhe me interes per shoqerine, me ane te pajisjes me licensat e nevojshme.
Other Trade Names: DINOSTEK
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 14.09.2020
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Itali
Initial Capital: 100,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga "Leonard Frroku", kompleksi Green City, Astir

Email address:
info@dinostek.com

Telephone:
0696024144

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 16.09.2020
Statuti I Shoqerise
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : L.Kanani