Skip to content

"R E A " Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-12 21:12:45
JSON

Tax Registration Number: K02213003R
Administrators: Rexhep Xhaja
Scope: Në fushën e projektimit dhe ndërtimit të objekteve të ndryshme civile dhe industriale, rruga, ura, aeroporte. Prodhim e tregtim materiale ndërtimi, ndërtim dhe shfrytëzimi i hidrocentraleve, trajtim ujërash të përdorura në vila, hotele dhe komplekse banimi, import eksport dhe tregtim, konfeksione pajisje elektroshtëpiake dhe elektronike, lende drusore, shërbim restorant, servise.
Other Trade Names: "R E A "
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 05/02/1999
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 33 538 000,00
Shares: 2
Child Company: HOXHA-L-ENEREGY, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 07.02.2011 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L12608205L, me adrese ne Elbasan, Lagjja 5 Maji, Pallati 450, Elbasan, me administratore Luljeta Hoxha. Ortaket e shoqerise jane : ARIFAJ shpk(38%); VELLEZERIT HYSA (12%); EUROPROJEKT(4%); A. N. K. (40%); HOXHA-L (2%) dhe "R E A " (4%). (Sipas te dhenave te QKB deri me date 12.05.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Dajt, Linze, Lagja Qesarake,prane Teleferikut,Pallati i shoqerise REA 4-7 kate,Kati 7

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.05.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Vendimi i asamblese se ortakeve per Zmadhim Kapitali date 18.12.2014
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2006-2007
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2008-2009
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2010
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2011-2012
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet Shpjegue te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet Shpjegue te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjegue te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet Shpjegue te PF 2021
Financial Information
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -2 049 928,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -2 000 152,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -628 458,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -804 286,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 1 647 601,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 2 416 364,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 688 055,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 2 666 508,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 4 441 872,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 7 118 925,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 1 415 614,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 995 482,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 2 960 626,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: 5 164 330,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2007: 4 272 325,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2006: 3 758 912,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:3 172 555,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:1 106 667,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:14 378 734,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:16 835 334,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:4 946 300,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 15 920 719,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 33 335 100,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 40 986 574,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 19 080 504,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 27 335 837,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 29 449 848,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2008: 45 216 484,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2007: 60 751 911,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2006: 37 784 150,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Worked By : A.Baja