Skip to content

HYDROPOWER Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-23 13:44:21
JSON

Tax Registration Number: K51828006W
Administrators: Lulzim Kapllanaj
Scope: Import eksport,tregetim te artikujve te ndryshem te te gjitha llojeve,me shumice e pakice.Tregetim automjetesh te cdo lloji, marka tonazhi si dhe pjese kembimi per to.Tregetim karburantesh dhe vajrash me pakice.Transport udhetaresh brenda dhe jashte vendit.Transport mallrash te te gjitha llojeve brenda dhe jashte vendit.Tregetim te lendeve te para gjysem fabrikate.Tregetim materiale ndertimi.Hapje hotelesh. Shoqeria gjithashtu mund te bashkepunoje me shoqeri te tjera me objekt te njejte ose te ndryshem te saj.Ndertime civile dhe pallate shumekateshe, ndertime ushtarake dhe rruge. Import, eksport materiale ndertimi dhe elektrike, servise dhe riparime te makinerive te renda dhe pjeseve te tyre. Shitje eskavatoresh me zinxhir ose goma, shitje autobotesh, shitje fadromash e traktoresh me zinxhire ose goma, shitje te ngarkuesave (fadroma) e bartes inertesh (kamiona) per perdorim te vecante ne miniera nentokesore, te cdo marke, fuqie motorrike e tonazhi, te rinj e te perdorur. Shitje gomash te cdo lloji marke e permase, furnizim e shitje pompash hidraulike e pneumatike, te cdo lloji permase e fuqie, per eskavatore, kamiona, fadroma, traktore, makineri minierash nentokesore e mjete normale rrugore si dhe antifrize, alkoli frenash e bateri per te gjitha mjete e renda dhe ato rrugore. Shitje e furnizim me graso te cdo lloj densiteti e cilesie, kushineta te cdo madhesie, permase ku perfshihen edhe kushinetat per perdorim te vecante industrial si TEC-e, HEC-e, miniera, industri transportuesish me shirita etj. Testime, riparime dhe servis per sisteme hidraulike dhe pompa hidraulike. Ndertimin dhe menaxhimin e çdo godine, qendra biznesi, hotele, bar-restorante, magazina, parking, koomplekse turistike me karakter argetues, ndertimin, operimin dhe transferimin e energjise se rinovueshme dhe punime, kanalizime per rrjetet e jashtme dhe te brendshme te ujesjellesve e te çdo rrjeti tjeter te sistemit hidrik. Veprimtari ekonomiko-juridike ne fushen e energjitikes, duke percaktuar, por pa kufizuar veprimet e papermendura: krijimi i sistemeve elektroenergjitike, prodhim, import-eksport te energjise elektrike me te gjitha format qe njeh teknologjia, duke permendur Panelet diellore, Mullinjte e eres, ndertimin e Hidrocentraleve, mbi burimet hidrike te lejuara nga organet kompetente. Shit-blerjen e energjise elektrike tek operatoret lokal apo nderkombetar, sipas legjislacionit dhe lejeve te organeve kompetente. Shitblerja e mjeteve rrugore me motor dhe/ose e rimorkiove te reja ose te perdorura, te autorizuara nga prodhuesi. Blerja, shitja e mjeteve me motor dhe rimorkio.
Other Trade Names: HYDROPOWER
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 03/06/2005
District: Tirane
Country: Shqiperi
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 370 000 000,00
Shares: 100
Child Company: H.K HEC Grabova 2, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, themeluar me 17.08.2017, me NIPT L72023004I, me seli qendrore ne Tirane, Kashar, Mezez, Autostrada Tirane-Durres, Km 3, Rruga Themistokli Germenji, Zona Kadastrale 2679, Godina me Nr Pasurie 22/14 dhe me përfaqësues ligjore Aurela Dollenga dhe Lulzim Kapllanaj (Sipas Ekstraktit Historik te Shoqerise date 23.05.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: Tirane, Minifurgon, marka Dacia ma targa AA 873 OX
Status: Aktiv
License(s): VII.3.B.1 - Autoriparimi i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove
VII.3.B.2 - Shitblerja e mjeteve rrugore me motor dhe/ose e rimorkiove te reja ose te perdorura
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Legal Cases: Me date 07.07.2021, eshte ndryshuar lloji i pronësisë nga "Shqiptare Shtetërore" ne "Shqiptare (100%)".
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Kashar, MEZEZ, Autostrada Tirane - Durres, Km. 3, pas Universitetit Kristal, Rruga Themistokli Germenji, zona kadastrale nr.2679, nr.pasurie 22/14

Address:
Fier, MBROSTAR, URA MBROSTAR, Autostrada Tiranë - Fier, fshati Mbrostar - Ura, zona kadastrale 2636, volum 13 fq. 109, pasuria nr. 72/46

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 23.05.2022
Statuti i Shoqerise
Kontrate e Shit-Blerjes se Kuotave date 22.12.2010
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 13.06.2016
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 11.07.2017
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 02.05.2018
Vendim i Asamblese se Pergjithshme per rritjen e kapitalit date 24.06.2019
Financial Documents: Pasqyrat Financiare viti 2007
Pasqyrat Financiare viti 2010
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyrat Financiare viti 2014
Pasqyrat Financiare viti 2015
Pasqyrat Financiare viti 2016
Pasqyrat Financiare viti 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 146 826 963,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 134 616 619,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 136 192 180,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 176 794 717,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 67 324 216,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 39 362 743,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 38 852 975,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 8 402 232,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 8 170 235,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 4 268 615,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2007: 588 847,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:626 003 033,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:498 613 665,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:465 433 315,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:736 838 564,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:359 627 522,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:322 002 494,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 297 471 469,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 202 889 158,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 168 642 240,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 75 471 669,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2007: 10 692 380,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : L.Kanani