Skip to content

SUHA ENERGY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-03-28 13:46:39
JSON

Tax Registration Number: K82005014R
Administrators: Bardhyl Cano
Scope: Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e Hidrocentralit SUHA 2.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: SUHA ENERGY
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 31/07/2008
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: ALBAENERGIAPLUS sh.p.k, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar me datë 12.04.2006 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT K72205005A, me adresë në Tiranë, Rruga Ismail Qemali, Samos Tower, Kati i 5, Ap. 25, me administrator dhe ortak te vetem Arian Tartari. Aktualisht shoqëria ka aktivitet të pezulluar (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 06.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 09.04.2021, terhequr nga QKB ne daten 06.04.2022, Pronare perfitues i shoqerise eshte:

Arian Tartari, shtetas shqiptar, i datelindjes 1966, pronar perfitues per 100% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te ALBAENERGIAPLUS sh.p.k. Data e percaktimit si pronar perfitues: 05.10.2007.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Pezulluar
License(s): -
Legal Cases: Bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga e Kavajës, Karburanti pranë Lidhjes së Shkrimtarëve

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Lala/L.Kanani