Skip to content

MUSO HC QYTEZË
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-02 08:23:09
JSON

Tax Registration Number: K86504601R
Administrators: ANDREAS GLAVAS
Scope: Ndërtim, instalim, shfrytëzim i centraleve elektrike, import-eksport, prodhim, transmetim, shpërndarje, furnizim me energji elektrike dhe transferimin e hidrocentralit tek Autoriteti Kontraktues.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: MUSO HC QYTEZË
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 03/03/2008
District: Korçë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Qipro
Initial Capital: 2 700 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: AUTOVISION AL, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 13.03.2017 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L71710008R, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Kullat Binjake, Nr. 1, Kati i VI-të, me administratore Mira Andoni dhe ortak te vetem NERIMA ENTERPRISES COMPANY LIMITED (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 28.02.2022, terhequr nga QKB ne daten 09.04.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Ioannis Karras, shtetas qipriot, i datelindjes 1940, pronar perfitues per 100% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te Nerima Enterprises Company (HE135171)-shoqeri meme e MUSO HC QYTEZË. Data e percaktimit si pronar perfitues: 17.05.2017.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): M.1 - License per aktivitetin e ndertimit, instalimit te centralit elektrik dhe prodhimin e energjise elektrike.
Changes
Address:

Seat:
Korçë, Bilisht, DEVOLL, Qytezë Devoll, Zona Kadastrale 3129, Nr Pasurie 413/8

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: -1 755 046,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -1 120 839,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -2 801 764,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -2 679 617,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -3 319 695,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -270 744,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -323 259,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -500 153,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -510 338,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -508 203,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -644 823,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -436 780,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -492 796,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: -793 128,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: -202 022,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:16 254 528,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:15 644 911,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:16 934 197,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:1 992 698,00
Worked By : A.Lala/L.Kanani