Skip to content

HydroEnergy
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-11-18 11:40:57
JSON

Tax Registration Number: K91527017E
Administrators: Giovanni Annoni, Matteo Fumagalli Romario
Scope: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi e mirëmbajtja e HECEVE "Murdhari 1 "dhe " Murdhari 2 " dhe prodhimi, transmetimi, shitja dhe tregtimi i energjisë elektrike të prodhuar.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: HydroEnergy
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 24/03/2009
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Itali, Shqiperi
Initial Capital: 1 444 108 950,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: SOL s.p.a, një shoqëri aksionare e organizuar sipas ligjit italian, e regjistruar në Dhomën e Tregtisë së Monzës dhe Brianzës me nr. 04127270157, me seli në adresën: Via Borgazzi 27, Monza, Itali, e përfaqësuar në këtë kontratë nga Z. Matteo Fumagalli Romario (Sipas kontratës së shitjes së kuotave Nr. 14454 Rep., Nr. 5465 Kol., datë 05.12.2011, të dorëzuar në QKB)

EURO - AL, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 31.08.1997 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J72125009N, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 5, Bulevardi Bajram Curri, Pallatet 1 Maji, Rruga Njazi Demi, nr. 14, me administrator Skënder Zela. Ortaket e shoqerise jane: Skender Zela (90%) dhe Irma Kapllani (10%). Shoqeria eshte e pezulluar (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 07.03.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues date 07.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 07.03.2022,

Aldo Fumagalli Romario, shtetas italian, i datelindjes 1958, mban pozicionin e drejtuesit/drejtuesve më të lartë të subjektit raportues qe nga datea 10.05.2019.

Marco Annoni, shtetas italian, i datelindjes 1961, mban pozicionin e drejtuesit/drejtuesve më të lartë të subjektit raportues qe nga data 10.05.2019.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 2
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
M - License ne aktivitetin e prodhimit te energjise elektrike
Legal Cases: I. Më datë 19.10.2012, asambleja e ortakëve vendosi të miratojë marrjen e një huaje nga ortaku SOL spa, në një shumë që nuk tejkalon 3.000.000 (tre milion) euor me normë fikse interesi 7.5% për qëllim të financimit të projektit të ndërtimit të hidrocentraleve Murdhari 1&2.

II. Më datë 16.04.2013, asambleja e ortakëve ka vendosur të miratojë marrjen nga ortaku SOL S.p.a të një huaje e cila nuk tejkalon shumën 6.000.000 EURO (gjashtë million Euro) me një normë vjetore interesi fikse 7.5% për qëllime të financimit të projektit për ndërtimin e hidrocentralit Murdhari 1&2.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga e Kavajës, Dalje Kombinat Vaqarr-GTS

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 6 954 793,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -17 280 152,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -103 477 940,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -51 937 022,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 46 762 062,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -78 928 229,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -101 548 759,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -143 556 986,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 25 036 128,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:115 703 179,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:128 981 044,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:98 094 515,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:129 480 047,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:152 348 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:119 106 358,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:165 079 802,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:125 529 397,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 126 867 837,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/L.Kanani