Skip to content

HEC - i DUNICE
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-04-26 12:49:49
JSON

Tax Registration Number: K91915024I
Administrators: Dasha Frashëri
Scope: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajta e hidrocentraleve dhe transferimi i tyre në përfundim të kontratës të Autoriteti Kontraktues në zbatim të kontratës konçesionare nr. 2059 Rep, dhe nr. 248/1 Kol datë 16/6/2009.
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 13/07/2009
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 1 000 000,00
Shares: 1 000
Parent Company / Owner: I. V O R T E K, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.03.2001 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K11708004O, me adresë në Tiranë, Rruga Sami Frashëri, Pallati Vortek, Kati 2, përballë Drejtorisë së Policisë, me administrator Dasha Frashëri. Ortaket e shoqerise jane: Fatmir Frasheri (51%) dhe Dasha Frashëri (49%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 26.04.2022).

II. BY BEST DUTY FREE, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 22.07.1999 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifkimi në regjistrin tregtar NIPT K01621002N, me adresë në Tiranë, Rruga Sami Frashri, perballe Drejtorise se Policise , me administrator dhe ortak te vetem Dasha Frashëri (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 26.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 01.07.2021, terhequr nga QKB ne daten 26.04.2022, Pronar perfitues te shoqerise jane:

Dasha Frashëri, shtetas shqiptar, i datelindjes 1958, pronar perfitues per 74.5% te pronesise pasi zoteron 49% te kapitalit te shoqerise V O R T E K dhe 100% te kapitalit te shoqerise BY BEST DUTY FREE, shoqeri meme te HEC - i DUNICE. Data e percaktimit si pronar perfitues: 13.07.2009.

Fatmir Frashëri, shtetas shqiptar, i datelindjes 1956, pronar perfitues per 25.5% pasi zoteron 51% te kapitalit te shoqerise V O R T E K, shoqeri meme e HEC - i DUNICE. Data e percaktimit si pronar perfitues: 13.07.2009.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): Leje perdorimi rezerves ujore, baseni Shkumbin -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Sami Frashëri, Qendra "Metropol", Pallati Vortek, Përballë Drejtorisë së Policisë

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 2 175 389,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 16 057 122,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 14 610 885,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:2 770 586,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:57 903 429,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:44 772 575,00
Worked By : A.Lala