Skip to content

KORKIS-2009
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-09 12:21:50
JSON

Tax Registration Number: K93008001E
Administrators: Aurel Toska
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Belesova 1" dhe "Belesova 2", tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të kontratës së konçesionit.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: KORKIS-2009
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 04/06/2009
District: Berat
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: SHOQERIA "BELESOVA 1", një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 28.04.2007 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K77606104C, me adresë në Berat, Kuçovë, Lagjia 11 Janari, me administrator dhe ortak te vetem Aurel Toska. Aktualisht shoqëria ka aktivitet të pezulluar (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 04.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 08.09.2021, terhequr nga QKB ne daten 04.05.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Aurel Toska, shtetas shqiptar, i datelindjes 1972, pronar perfitues per 100% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te SHOQERIA "BELESOVA 1". Data e percaktimit si pronar perfitues: 08.06.2009.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
M - License ne aktivitetin e prodhimit te energjise elektrike
Legal Cases: Me date 21.08.2019, me ane te Urdhrit Nr.289 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.11183 Prot, datë 26.08.2019, leshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Ardiana Gjoka, u urdherua Bllokimi I kuotave/aseteve të pales debitore “Korkis-2009 ” shpk, me NIPT K93008001E, me administrator Ramadan Toska.
Changes
Address:

Seat:
Berat, Lumas, BELESOVE, Lagjja kryesore, rruga Belesovë, Hidrocentrali Belesovë

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 193 865,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -41 800,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 473 534,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 389 574,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -927 095,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 315 486,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -478 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -2 353 501,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -349 406,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:1 943 668,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:1 125 534,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:2 444 275,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:2 381 502,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:10 062 277,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:3 483 250,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:401 760,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 6 978 972,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 2 317 932,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 25 897 760,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 8 253 957,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Worked By : A.Lala/L.Kanani