Skip to content

HP OSTROVICA ENERGY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-03-07 10:05:53
JSON

Tax Registration Number: K99230402D
Administrators: Sali Çeta
Scope: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve "Faqekuq 1 dhe Faqekuq 2" në bazë të lejeve të Koncesionit të formës BOT të dhëna nga Ministria e Ekonomisë Tregtisë dhe Energjetikës e autorizuar nga Këshilli i Ministrave, për operimin, transmetimin dhe tregtimin e energjisë elektrike me burim energjie duke shfrytëzuar rrjedhën e ujërave mbi përrenjtë e lumit Faqekuq në Skrapar.
Other Trade Names: HP OSTROVICA ENERGY
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 29/06/2009
District: Berat
Country: Shqipëri
Capital Origin: Greqi, Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Më datë 12.06.2015, asambleja e ortakëve të shoqërisë “HP Ostrovica Energy” sh.p.k vendosi të jepte miratimin për të qënë dorëzanës për kredinë që do të merret nga ”HP UJANIKU ENERGY” shpk. Kredia do të merret në “Banka Kombëtare Tregtare - Dega Ismail Qemali”.
II. “HP OSTROVICA ENERGY” do të jetë dorëzanës për këtë kredi duke ofruar barrësimin e 80% të kuotave në favor të BKT-së, përkatësisht: Bujar Çeta 23%, Sali Çeta 22% dhe Emanuel Mavrogiannakis 35%.
III. “HP OSTROVICA ENERGY” do të ofrojë barrësimin e kontratës së shit-blerjes së energjisë me nr. 1957/2 Prot., datë 20.04.2011 (Marrëveshja me KESH), në masën 80% në favor të BKT-së.

IV. Më datë 12.06.2015, u nënshkrua marrëveshja e pengut Nr. 1231 Rep., Nr. 459 Kol, me palë: “Banka Kombëtare Tregtare” sha dhe shoqëria “HP OSTROVICA ENERGY” shpk. Sipas kësaj marrëveshje, kolateraldhënësi vendos peng në favor të kolateralmarrësit 80% të kuotave të kapitalit të shoqërisë “HP OSTROVICA ENERGY” Sh.p.k, si dhe të gjitha të drejtat dhe pretendimet lidhur me to, me qëllim sigurimin e detyrimeve të shoqërisë HP UJANIKU ENERGY sh.p.k, që rrjedhin nga kontrata e kredisë Nr. 1227 Rep., Nr. 455 Kol., datë 12.06.2015, të lidhur me BKT për kredinë në shumën totale 140.000.000 (njëqind e dyzet milion) lekë.
Changes
Address:

Seat:
Berat, Çorovodë, Qendër Skrapar, Turbohovë, njësia administrative Leshnjë, godina nr 2 e Hidrocentralit Faqekuq 1 & 2

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 55 170 663,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 78 728 250,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 107 441 885,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 33 546 203,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 51 129 425,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 49 961 396,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 52 397 729,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 75 742 192,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 52 526 561,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 5 694 105,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:104 102 516,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:134 237 480,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:181 096 745,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:72 226 903,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:123 549 311,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:140 559 542,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 152 905 525,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 200 922 170,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 132 876 122,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 33 629 025,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala