Skip to content

NISHOVA - ENERGY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-05-16 13:19:44
JSON

Tax Registration Number: K99631401M
Administrators: Marco Dal Corobbo
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve Nishova 1 dhe Nishova 2 tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të kontratës së Konçesionit me Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: NISHOVA - ENERGY
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 08/10/2009
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Itali
Initial Capital: 4 700 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: I.FIDALCO Spa, një shoqëri italiane, e regjistruar në Regjistrin e Firmave në Vicenza me nr. 02026950242, me seli në Via Lago Di Garda, 28 Cap 36015 Schio (VI), identifikuar me Kod Fiskal dhe numër regjistrimi 02026950242, e përfaqësuar nga Z. Gaetano Dal Corobbo, shtetas italian (Sipas kontratës së shitjes së kuotave nr.4108 Rep. nr.845/1 Kol, datë 06.09.2012, të dorëzuar në QKB) II. GEO ENERGY SRL, një shoqëri italiane, e regjistruar në Regjistrin e firmave në Padova me nr. 02880470246, me seli në Saletto (PD), Via Roma, S. N. C. Cap 25046, identifikuar me Kod fiskal dhe numër regjistrimi 02880470246, e përfaqësuar nga Z. Isidoro Rebatto, shtetas italian (Sipas kontratës së shitjes së kuotave nr.4108 Rep. nr.845/1 Kol, datë 06.09.2012, të dorëzuar në QKB)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues per NISHOVA – ENERGY date 16.04.2021, terhequr nga QKB ne daten 07.03.2022, Pronar perfitues te shoqerise me mbi 25% te kapitalit jane:

Serena Giuriato, shtetase italiane, i datelindjes 1953, pronar perfitues per 50% te pronesise pasi zoteron 95% te kapitalit te Fidalco spa (02026950242)-shoqeria meme e Nishova Energy. Data e percaktimit si pronar perfitues: 14.09.2012.

Isidoro Rebatto, shtetas italiane, i datelindjes 1961, pronar perfitues per 25% te pronesise pasi zoteron 50% te kapitalit te Geo Energy srl (02880470246)-shoqeri meme e Nishova Energy. Data e percaktimit si pronar perfitues: 14.09.2012.

Susanna Ponzin, shtetase italiane, e datelindjes 1963, pronare perfitues per 25% te pronesise pasi zoteron 50% te kapitalit te Geo Energy srl (02880470246)-shoqeri meme e Nishova Energy. Data e percaktimit si pronar perfitues: 14.09.2012.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Themistokli Gërmenji, pallati Ambasador 1, kati I

Address:
Berat, Bogovë, NISHOVAJ, Nishovë, pranë urës së fshatit Jaupas

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: -12 610 775,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -10 519 086,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -7 087 158,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -10 089 581,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 3 115 916,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -12 312 689,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 1 285 150,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -6 408 986,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -3 495 614,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -1 723 386,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -1 837 316,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -412 037,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -11 338 233,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:3 051 781,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:4 937 279,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:9 649 473,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:8 027 830,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:21 137 813,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:2 668 341,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:10 795 111,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:215 312,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 20 895 878,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 37 748 714,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/L.Kanani