Skip to content

HIDRO BUSHTRICA
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-24 07:40:56
JSON

Tax Registration Number: L07601201A
Administrators: Silvio Allamandi
Scope: Projektimin, ndërtimin, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve Çajes, Rekes, Livadheve, Shkinak, Lapaj 2, Bushtrica 1, Bushtrica 2 dhe Bushtrica 3 tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të kontratës së Konçesionit nr 2115 rep, nr 259 kol të datës 19.06.2009.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: HIDRO BUSHTRICA
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 09.09.2009
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 80 100 000,00
Shares: 3
Parent Company / Owner: FUSHA është një shoqëri me përgjegjësi te kufizuar, e themeluar më datë 18.02.1994 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J61922018S, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 2, Rruga Murat Toptani, përballë Kinema Milenium, godina nr. 3, Pedonalja, me administrator dhe ortak te vetëm Shkëlqim Fusha, me status aktiv. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022

FATJON është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 03.05.2000 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K07713212H, me adresë Kukes, Bushtrice, Njesia Administrative Bushtrice, Hotel Gjoka, zona HEC-it, LAPAJ, Zona Kadastrale Nr.1333,Nr.Pasurie 14, me administrator dhe ortak te vetëm Bashkim Gjoka, me status aktiv. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022

INISIATIVA HIDROELEKTRIKE SHQIPTARE është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 25.08.2009 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K92027006A, me adresë në Tiranë, Kashar, Kthesa e Kamzës, Pallati përballë Spitalit Hygeia, Kati 4, me administrator Stefano Frandino, me status aktiv. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 11.05.2022, terhequr nga QKB ne daten 11.05.2022, Pronar perfitues te shoqerise jane:

ELENA FRANDINO , shtetase italiane, e datelindjes 1974, pronar perfitues pasi zoteron 60% te pronesise te FRANDINI MARIO (94024990049)- pronar indirekt i shoqerise INISIATIVA HIDROELEKTRIKE SHQIPTARE. Data e percaktimit si pronar perfitues: 26.01.2021.

ANNA FRANDINO , shtetase italiane, e datelindjes 1979, pronar perfitues pasi zoteron 40% te pronesise te FRANDINI MARIO (94024990049) - pronar indirekt i shoqerise INISIATIVA HIDROELEKTRIKE SHQIPTARE. Data e percaktimit si pronar perfitues: 24.02.1995.

LUISA FRANDINO , shtetase italiane, e datelindjes 1972, pronar perfitues pasi zoteron 25% te pronesise te L AMICIZIA (94027850042) - pronar indirekt i shoqerise INISIATIVA HIDROELEKTRIKE SHQIPTARE. Data e percaktimit si pronar perfitues: 19.01.1996.

DAVIDE FRANDINO , shtetas italian, i datelindjes 1969, pronar perfitues pasi zoteron 25% te pronesise te L AMICIZIA (94027850042) - pronar indirekt i shoqerise INISIATIVA HIDROELEKTRIKE SHQIPTARE. Data e percaktimit si pronar perfitues: 19.01.1996.

GIUSEPPE FRANDINO , shtetas italian, i datelindjes 1966, pronar perfitues pasi zoteron 25% te pronesise te L AMICIZIA (94027850042) - pronar indirekt i shoqerise INISIATIVA HIDROELEKTRIKE SHQIPTARE. Data e percaktimit si pronar perfitues: 19.01.1996.

STEFANO FRANDINO , shtetas italian, i datelindjes 1974, pronar perfitues pasi zoteron 25% te pronesise te L AMICIZIA (94027850042) - pronar indirekt i shoqerise INISIATIVA HIDROELEKTRIKE SHQIPTARE. Data e percaktimit si pronar perfitues: 19.01.1996.

Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Kashar, Kthesa e Kamzës, Pallati përballë spitalit Hygeia, Kati 4

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: -40 718,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 10 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 600,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 252 766,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 4 277 530,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -3 636 888,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:379 608,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:353 880,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:353 880,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:7 554 262,00
Worked By : A.Lala/L.Kanani