Skip to content

EKO VEPRA
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-02-09 10:22:25
JSON

Tax Registration Number: L12314010K
Administrators: Harallambe Gjoka
Scope: Studimin, ndërtimin dhe funksionimin e veprave energjetike bazuar në burimet e rinovueshme (ekologjike), prodhim dhe shitje të energjisë elektrike, Import-eksport.
Other Trade Names: EKO VEPRA
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Foundation Year: 08.11.2011
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 1 000 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: Energjia Ekologjike shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 13.10.2011 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër në regjistrin tregtar NIPT L12231011I, me seli në Tiranë, njësia bashkiake nr. 7, Rruga e Kavajës, Nr. 151, me administrator Z. Harallambe Gjoka.(Sipas të dhënave të QKB deri më datë 28.01.2019)
Child Company: C & S Energy shpk, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 12.11.2009 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër në regjistrin tregtar NIPT K92402005Q, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 7, Rruga e Kavajës, Nr. 151, me administrator Harallambe Gjoka. Aktualisht ka statusin aktiv. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 29.01.2019)
Concessions and PPPs: Jo
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 2
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: Më datë 01.10.2012, me anë të urdhërit Nr. 10/77 Prot Nr. 77, të lëshuar nga shoqëria përmbarimore gjyqësore private “ARB” shpk, është vendosur në mënyrë të menjëhershme masa e sekuestros konservative mbi aksionet apo interesat e tjera të dorëzanësit Qirjako Boçi në shoqërinë “EKO VEPRA”.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr.7, Rruga e Kavajës, Nr.151

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit tregtar (29.01.2019)
Akti i themelimit (2011)
Kontrate shitblerje kuotash (30.10.2012)
Kontrate shitblerje kuotash (28.09.2013)
Financial Documents: Pasqyrat financiare (2013)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve (2015)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve (2017)
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -35 434,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 80 399,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -2 107 784,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -289 100,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 1 240 821,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -1 091 040,00
Worked By : A.Lala