Skip to content

VILDRI
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-27 14:36:06
JSON

Tax Registration Number: L23328402B
Administrators: Vladimir Mulaj
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve Myhejan 1, Myhejan 2, Myhejan 3, tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të kontratës së Konçesionit.
Other Trade Names: VILDRI
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 26/09/2012
District: Tirane
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: Alpet Energy është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 05.06.2019 dhe që funksionon sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L99210601A, me adresë në Tirane, Njesia bashkiake nr. 2, rruga Kadri Kerciku, pallat 10k, zyra 1, ZK 8190, me administrator dhe ortak te vetem Vladimir Mulaj.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 27.05.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 04.03.2022, terhequr nga QKB date 27.05.2022, Pronaret perfitues te subjektit VILDRI, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

Vladimir Mulaj , shtetas shqiptar, i datelindjes 1967, pronar perfitues per 100% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme Alpet Energy. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 14.02.2022.

Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, njësia Bashkiake nr.2, rruga Kadri Kërciku, pallat 10k, zyra 1, ZK 8190

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -333 810,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -392 959,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -477 859,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -435 900,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -378 915,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -100 150,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -30 000,00
Worked By : A.Lala/ A.Baja