Skip to content

L & G Energy
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-11-18 10:15:43
JSON

Tax Registration Number: L31819004G
Administrators: Gentian Prifti
Scope: Financimi, projektimi, ndërtimi, operimi, administrimi dhe transferimi i HEC - ve "Guri i Kuq 1/1, dhe "Guri i Kuq 1/2". Prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksporti dhe shitja e energjisë elektrike. Kryerja e çdo lloj aktiviteti tjetër që i shërben realizimit të aktivitetit të shoqërisë.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: L & G Energy
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 08/06/2013
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 10 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: J O R A është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.01.2002 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K61324006L, me adresë në Tiranë, Dajt, Lagjja Qesarake, Rruga Qesarake, objekt ne ndertim 5 - katesh Jora SHPK, perballe Fizikes Berthamore, me administrator Lulëzim Zaimi. Ortaket e shoqerise jane Lulëzim Zaimi (50% ) dhe Gentian Prifti (50% ).(Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 28.06.2021, terhequr nga QKB date 18.05.2022, Pronaret perfitues te subjektit L & G Energy zoterues te 25% te kapitalit e me teper, jane:

Gentian Prifti , shtetas shqiptar, i datelindjes 1978, pronar perfitues per 50% te kapitalit, pasi zoteron 50% te kapitalit te shoqerise meme
J O R A. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 19.06.2013.

Lulëzim Zaimi , shtetas shqiptar, i datelindjes 1967 pronar perfitues per 50% te kapitalit, pasi zoteron 50% te kapitalit te shoqerise meme
J O R A. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 19.06.2013.

Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Dajt, Njësia Administrative Dajt, Rruga Muhamet Deliu, Pallati Jora, Kati 1

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -717 470,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -695 320,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -364 104,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -336 096,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -399 606,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -301 239,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -136 963,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -17 100,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:607 600,00
Worked By : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani