Skip to content

ACCESS ENERGY ALBANIA
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-19 07:19:22
JSON

Tax Registration Number: L32203022A
Administrators: Zija Lita
Scope: Ndërtimin, Operimin dhe transmetimin e energjisë të hidrocentraleve "GJURAJ" &" KASHEC& "RAGAM" dhe "LEPURUSHE" , në pellgun ujëmbledhës të lumit Kir e degëve të tije si GJURAJ & DEZADARENJE & PLANIT të MGULLES etj., të rrethit të Shkodrës, si dhe tregtimin e energjisë elektrike, në mbështetje të kontratës Konçesionare me nr. 10331 rep, nr. 3325 kol, ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë dhe Energjetikës dhe Konçesionarit.
Other Trade Names: ACCESS ENERGY ALBANIA
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 23/09/2013
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: I. ALB SHPRESA është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 28.08.1997 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J72110003F, me adresë në Tiranë, Rruga Maliq Muço, Ndërtesa 6, Hyrja 4, Ap 14, Njësia Bashkiake 9, Kodi Postar 1016, me administrator dhe ortak te vetem Mehdi Lala.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 19.05.2022

II. XHAST SHPK është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 01.03.2001 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K12512837I, me adresë në Kavajë, Golem, me administrator dhe ortak te vetem Agim Kraja.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 19.05.2022

III. KUPA është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 06.03.2004 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K51615512C, me adresë në Tiranë, Kamëz, Rruga Berisha, Argjinatura me nr. pasurie 482, Çerkezë, me administrator Qamil Kupa. Ortak te vetem Shkelqim Kupa.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 19.05.2022

IV. LITA CONSTRUCTION është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 02.12.2008 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K82404009L, me adresë në Tiranë, Rruga e Elbasanit, Vila Nr. 1, me administrator Zija Lita. Ortaket e shoqerise jane Entela Lita me 75% te kapitalit dhe Zija Lita me 15% te kapitalit.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 19.05.2022

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Paskuqan, Lagjja nr.7, apartamenti nr. 11

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -70 289,00
Worked By : A.Lala/ A.Baja