Skip to content

HIDROCENTRALI CANGONJ
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-17 13:51:05
JSON

Tax Registration Number: L34203001F
Administrators: Llazi Spahiu
Scope: Ndërtimi, Operimi dhe Transferimi i hidrocentralit “CANGONJ”, tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, sipas kontratës konçensionare BOT me Nr. 5838 Rep. Nr. 1707 Kol. date 20/05/2013 e lidhur midis METE (Ministrisë së Ekonomisë Tregtisë dhe Energjetikës) dhe Bashkimit të Përkohshëm të shoqërive FAVINA 1 sh. p. k. dhe FAVINA sh. p. k.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: HIDROCENTRALI CANGONJ
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 31/05/2013
District: Korçë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 70 000 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: 1) FAVINA SHPK është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më date 03.04.1995 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J64104078V, me adresë në Korçë, Lagjja 18, Rruga Anastas Lakce, Kompleksi FAVINA, Godina 5, me administrator Viktor Qylafi. Ortaket e shoqerise jane Adnan Qylafi me 50% te kapitalit dhe Viktor Qylafi me 50% te kapitalit.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 23.05.2022

2) FAVINA.1. SH.P.K është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 14.10.2005 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K54624001I, me adresë në Korçë, Vithkuq, Hidrocentrali Vithkuq, me administrator Viktor Qylafi, Ortaket e shoqerise jane Adnan Qylafi me 50% te kapitalit dhe Viktor Qylafi me 50% te kapitalit.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 23.05.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 23.06.2021, terhequr nga QKB date 24.05.2022, Pronaret perfitues te subjektit HIDROCENTRALI CANGONJ, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, jane :

Adnan Qylafi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1966, i cili Mban pozicionin e drejtuesit/drejtuesve më të lartë të subjektit raportues

Viktor Qylafi , shtetas shqiptar, i datelindjes 1963, pronar perfitues per 50% te pronesise pasi zoteron 50% te kapitalit tek shoqerite FAVINA SHPK dhe FAVINA.1. SH.P.K.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Korçë, Pojan, Objekt Privat, Në Fshatin Cangonj

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani