Skip to content

ALBANIAN HYDROPOWER 2013
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-24 10:27:45
JSON

Tax Registration Number: L34428601L
Administrators: Ervin Braho
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve Shkopet 2, 3 tek autoriteti kontraktues, Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, ku përfshihet financimi , projektimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi, dhe shitja e energjisë elektrike. Të hartoje projektin e ndërtimin e këtyre hidrocentraleve, të lidhe kontrata sipërmarrje për zbatimin e punimeve të projektit si dhe çdo lloj kontratë tjetër me qellim realizimin e objektit të Koncesionit të përcaktuar në kontratën e Konçesionit nr. 2625 Rep , nr. 984 Kol , datë 06. 08. 2013 . Çdo operacion tjetër të nevojshëm për pritjen e objektit të shoqërisë.
Other Trade Names: ALBANIAN HYDROPOWER 2013
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 06/08/2013
District: Korçë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: FADA 1 është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 10.09.2001 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K33708651V, me adresë në Korçë, Pogradec, Dampa provizore, Guri i kuq-Pogradec, pranë stacionit të trenit, me administrator dhe ortak te vetem Ervin Braho.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 24.05.2022

"EKSPRES-BETON LEZHE" është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 18.03.2004 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K58515501V, me adresë në Lezhë, Zejmen, MARKATOMAJ, Godinë (Zyra) dhe shesh prodhimi nr. pasurie 82/61, ZK. 2604, me administrator Petrit Deda. Ortake e vetme e shoqerise Gjyste Gjinaj me 100% te kapitalit.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 24.05.2022

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Changes
Address:

Seat:
Korçë, Pogradec, lagjja nr 1, ndërtesë private, rruga e Volorekës, kati 1

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Lala/ A.Baja