Skip to content

3P Life Logistic
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-03 11:04:03
JSON

Tax Registration Number: L42409015I
Administrators: Altin Fani
Scope: Zbatimi i Kontratës së Konçesionit/Partneritetit Publik Privat për Paketën e Shërbimeve të Kontrollit Mjekësor Bazë për Grupmoshat 40-65 vjeç.
-------------
Kategoria: Sektori i Shëndetësisë
-------------
Other Trade Names: 3P Life Logistic
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 05/12/2014
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 128 259 212,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: I. “Marketing & Distribution”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 01.08.1997 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër regjistrimi NIPT J72124001N, me seli aktuale në Tiranë, Kashar, Autostrada Tiranë – Durrës, Km.10, me administrator Besnik Nushi dhe ortake te vetme Vilma Nushi. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 04.08.2023)

II. “T R I M E D”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 01.12.2004 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër regjistrimi NIPT K51612031J, me seli aktuale në Tiranë, Kashar, Autostrada "Tirane -Durres", Km 10, Zone Kadastrale 2105, Nr. Pasurie 95/11, me administratore Gentiana Peshkatari. Ortaket e shoqerise jane: Endrit Hido (50%), Gentiana Peshkatari (10%) dhe Shani Peposhi (40%). (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.02.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 07.04.2021, terhequr nga QKB ne daten 04.08.2023, Pronar perfitues i shoqerise “3P Life Logistic” eshte:

Vilma Nushi, shtetase shqiptare, e datelindjes 1961, pronar perfitues per 80% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te “MARKETING & DISTRIBUTION (J72124001N)” -shoqeri meme e 3P LIFE LOGISTIC për 50% të kapitalit. Data e percaktimit si pronar perfitues: 05.12.2014.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: 1) Tiranë, Kashar, TR 7471 U
2) Tiranë, Kashar, AA 382 LY
3) Tiranë, Kashar, AA 314 LI
4) Tiranë, Kashar, AA 947 LA
5) Tiranë, Kashar, Volkswagen Caddy AA 146 AA
6) Tiranë, Kashar, AA524 LG
7) Tiranë, Kashar, AA 719 MB
8) Tiranë, Kashar, TR 3412 S
9) Tiranë, Kashar, AA 463 LA
10) Tiranë, Kashar, AA 706 AI
11) Tiranë, Kashar, AA 380 LY
12) Tiranë, Kashar, AA 685 LD
13) Tiranë, Kashar, AA 768 LU
14) Tiranë, Kashar, AA 677 LD
15) Tiranë, Kashar, AA 941 LA
16) Tiranë, Kashar, TR 2027 F
17) Tiranë, Kashar, TR 7463 U
18) Tiranë, Kashar, Volkswagen Caddy Maxi Van me targe AA 356 NS
19) Tiranë, Kashar, AA 724 MB
20) Tiranë, Kashar, Volkswagen Caddy TR 7296 U
21) Tiranë, Kashar, AA 945 LA
22) Tiranë, Kashar, AA 694 LA
23) Tiranë, Kashar, AA 984 LG
24) Tiranë, Kashar, AA 976 AH
25) Tiranë, Kashar, Volkswagen Caddy Maxi Van me targe AA 357 NS
26) Tiranë, Kashar, AA 376 LY
27) Tiranë, Kashar, TR 1736 M
28) Tiranë, Kashar, AA 382 LP
29) Tiranë, Kashar, Volkswagen Caddy me targe TR 2317 U
30) Tiranë, Kashar, AA 902 AH
31) Tiranë, Kashar, TR 4759 T
32) Tiranë, Kashar, TR 6147 R
33) Tiranë, Kashar, AA 986 LG
34) Tiranë, Kashar, AA 235 LP
35) Tiranë, Kashar, Mercedes Benz INTURO AA 684 LR
36) Tiranë, Kashar, AA 678 LD
37) Tiranë, Kashar, AA 684 LD
38) Tiranë, Kashar, AA 084 AZ
39) Tiranë, Kashar, TR 6217 L
40) Tiranë, Kashar, Automjeti Tip Ford me Targë AA 295 KS
41) Tiranë, Kashar, AA 946 LA
42) Tiranë, Kashar, AA 789 LO
43) Tiranë, Kashar, AA 312 LP
44) Tiranë, Kashar, AA 942 LA
45) Tiranë, Kashar, AA 751 MB
46) Tiranë, Kashar, AA 982 LG
47) Tiranë, Kashar, AA 821 LO
48) Tiranë, Kashar, TR 6228 T
49) Tiranë, Kashar, AA 943 LA
50) Tiranë, Kashar, AA 846 LO
51) Tiranë, Kashar, Volkswagen Caddy AA 126 MF
52) Tiranë, Kashar, Volkswagen LT TR 5035 L
53) Tiranë, Kashar, AA 378 LY
54) Tiranë, Kashar, AA 721 MB
55) Tiranë, Kashar, AA 984 AH
56) Tiranë, Kashar, Automjeti Tip Ford me Targë AA 294 KS
57) Tiranë, Kashar, AA 381 LY
58) Tiranë, Kashar, Volkswagen Caddy TR 9368 L
59) Tiranë, Kashar, Volkswagen Caddy me targe TR 2325 U
60) Tiranë, Kashar, AA 764 LU
61) Tiranë, Kashar, TR 5309 K
62) Tiranë, Kashar, TR 1735 M
63) Tiranë, Kashar, AA 648 LD
64) Tiranë, Kashar, TR 7306 T
65) Tiranë, Kashar, AA 523 LG
66) Tiranë, Kashar, TR 5310 K
67) Tiranë, Kashar, AA 723 MB
68) Tiranë, Kashar, AA 985 LG
69) Tiranë, Kashar, AA 379 LY
70) Tiranë, Kashar, AA 983 LG
71) Tiranë, Kashar, AA 718 MB
Status: Aktiv
License(s): II.6.A - Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Kashar, Autostrada Tiranë - Durrës, Km.9, Rruga Dytësore, Nr.Pasurie 148/46, Zona Kadastrale 2119, vol 11, fq.59

Address:
-Tiranë, Njesia Bashkiake nr.10, rruga e Durrësit, sheshi Karl Topia, kulla 3, kati 1
-Tiranë, Kashar, Lagjja Kashar, Autostrada Tiranë - Durrës, km 10, Godinë 3 katëshe, Zona Kadastrale nr.2105, Nr Pasurie 85/11
- Durrës, Nikel, Rruga e Rinasit, Tirana Business Park, Zona Kadastrale 1669, pasuria nr.91/9

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (10.01.2019)
Vendim I ortakeve per rritjen e kapitalit (06.07.2017)
Vendim I asamblese per zmadhimin e kapitalit (28.09.2012)
Vendim I asamblese per zmadhimin e kapitalit (15.10.2012)
Vendim I asamblese se per zmadhimin e kapitalit (19.01.2017)
Vendimi I Autoritetit te Konkurences Nr. 427 (20.07.2016)
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 65 631 204,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 65 197 087,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 87 611 587,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 56 143 733,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:730 075 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:730 773 785,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:739 365 495,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:575 020 130,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2015
2016
2017
2018

Worked By : A.Lala / P. Nikolli/ L.Kanani