Skip to content

CLAS - AS ENERGY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-03-27 15:16:27
JSON

Tax Registration Number: L48505301F
Administrators: Geg Piroli
Scope: Prodhim, transmetim dhe shpërndarje te energjisë elektrike, nëpërmjet ndërtimit të hidrocentraleve të rinj si dhe rehabilitim të hidrocentraleve ekzistues. Studim e projektim pyjor, zbatim të punimeve pyjore, projektim, kërkim, zbulim, shfrytëzim, prodhim, përpunim eksport-import të mineraleve. Imp-eks në fushën e tregtisë me shumicë e pakicë të gjtha llojeve të mallrave. Imp-ekps prodhim, përdorim dhe tregtim të lëndëve plasëse, menaxhim, ndërmjetësim për të tretë për të gjitha llojet a aktiviteteve etj.Ndertime civile, te gjitha llojet e punimeve ne fushen e ndertimeve. Germime dheu, punime murature,prodhim materiale ndertimi, ndertime civile dhe ekonomike, ndertime rrugore, hekurudhore, ura dhe vepra arti, ndertime detare, ndertime hidraulike, vepra te vecanta e punime speciale, punime restaurimi, punime karpienterie, impiante teknologjike.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: CLAS - AS ENERGY
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 31/10/2014
District: Lezhë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Pezulluar
License(s): III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
Legal Cases: Me date 25.03.2022, u pezullua aktiviteti i shoqerise. Statusi ndryshoi nga: “Aktiv” ne “Pezulluar”.
Changes
Address:

Seat:
Lezhë, Mamurras, ZHEJE, Lagjja Qendër, Rruga Zhejë, Banesë Private 1 katëshe, Zona Kadastrale nr. 3924, me pasuri nr. 311/2.

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 2 912 952,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -967 027,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -61 102,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -987 524,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -308 088,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -91 359,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:3 000 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:5 300 000,00
Worked By : A.Lala/L.Kanani