Skip to content

ENERGJIA VALAMARA (Ish VALMARA ENERGY)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-17 08:36:37
JSON

Tax Registration Number: L54615003D
Administrators: Mustafa Osmani
Scope: "Ndërtimi dhe Operimi i Hidrocentraleve "Selca 2" dhe "Mesmal 1, 2, 3". Prodhimi, transmetimi dhe shpërndarja e energjisë elektrike. Shitja dhe blerja e energjisë- elektrike. Kryerja e punimeve të ndërtimit dhe rehabiituese në objektet si: Vepra e marrjes, kanale derivimi; dekantues dhe basene presioni, linja të tubacioneve nën presion me material çelik ose fibra xhami. -Ndërtim i godinave të makinerive dhe pajsjeve, ndërtim dhe shfrytëzim i linjave të trasmetimit në tensione e ulta, të mesme dhe të larta, montim dhe shfrytëzim të pajisjeve elektro-hidromekanike, montim dhe shfrytëzim i sistemeve të automatikës, mbrojtjes dhe rregullimit. Kryerjen e studimeve tekniko ekonomike dhe mjedisore për sistemet e prodhimit të energjisë elektrike.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: ENERGJIA VALAMARA
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 13.10.2015
District: Korçë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 193 866 995,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: FANI SMO. (ish "S.M.O. Konstruksion") është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 08.06.1994 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J66902011K, me adresë në Shkodër, Lagjja Qemal Stafa, Rruga Daut Boriçi, nr pasurie 2/683-N2, zona kadastrale 8594, me administrator dhe ortak te vetem Sait Fani.Aktualisht shoqëria eshte e pezulluar. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 26.05.2022,

OSMANI është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 12.12.1996 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J76314808M, me adresë në Elbasan, Gramsh, Çekin, zona kadastrale nr. 1362, numri i pasurisë 52/6, me administrator dhe ortak te vetem Mustafa Osmani, me status aktiv. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 26.05.2022,

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 26.05.2022, terhequr nga QKB date 26.05.2022, Pronar perfitues i subjektit ENERGJIA VALAMARA eshte:
Mustafa Osmani, shtetas shqiptar,lindur me 1963, pronar përfitues per 94.37% te kapitalit, pasi zotëron 100% te kapitalit te shoqërisë meme OSMANI shpk.Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 15.10.2015.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Korçë, Gore, LOZHAN I RI, Njësia administrive Gorë, fshati Lozhan i Ri, zk. 2494

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Lala / L.Kanani