Skip to content

BLAC ENERGY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-03-29 13:27:51
JSON

Tax Registration Number: L59024001B
Administrators: Bib Përkeqi
Scope: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi mirëmbajtja e hidrocentralit Blac dhe transferimi i tij nga konçensionari tek autoriteti kontraktues në përfundim të afatit të kontratës se konçesionit.
Other Trade Names: BLAC ENERGY
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 23/04/2015
District: Lezhë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: I. MALVINI shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 24.02.1996 sipas ligjit shqiptar, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J67902530C, me adresë në Lezhë, Lagjja “Besëlidhja”, Rruga Gjergj Elez Alia, pallati nr. 13, kati i parë, hyrja nr. 2, me administrator dhe ortak te vetem Pashk Paloka (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 29.03.2022).

II. Pi.Bi.Pi shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 17.08.2012 sipas ligjit shqiptar, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L29506001P, me adresë në Lezhë, Rrëshen, Pallati nr. 7, Shkalla nr.1, kati 2, Apartamenti 2, me administrator Përparim Përkeqi. Ortaket e shoqerise jane: Veronika Cara (7%), Përparim Përkeqi (49%), Alpina Prendi (7%), Preng Përkeqi (30%), Nora Palokaj (7%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 29.03.2022).

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 08.03.2022, terhequr nga QKB ne daten 29.03.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Përparim Përkeqi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1969, pronar perfitues pasi zoteron 49% te kapitalit te Pi.Bi.Pi-shoqeri meme e BLAC ENERGY. Data e percaktimit si pronar perfitues: 24.04.2015.

Preng Përkeqi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1938, pronar perfitues pasi zoteron 30% te kapitalit te Pi.Bi.Pi-shoqeri meme e BLAC ENERGY. Data e percaktimit si pronar perfitues: 24.04.2015.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): Leje perdorimi burimi ujot hidroenergji Baseni Mat -
Changes
Address:

Seat:
Lezhë, Rrëshen, Lagjja nr.1, Rruga Kryesore, Pallati nr.4, Kati 1, Zona Kadastrale 3224, Nr. Pasurie 2/117

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 1 450 602,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 2 233 845,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -719 541,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -1 436 093,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:8 875 888,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:5 489 364,00
Worked By : A.Lala