Skip to content

HEC ARSTI
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-23 09:15:17
JSON

Tax Registration Number: L61601028F
Administrators: Klaudio Prendi
Scope: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e HEC ''ARSTI'' dhe transferimi i tij nga Konçensionari tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të kontratës së konçesionit.
Other Trade Names: HEC ARSTI
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 31/03/2016
District: Shkodër
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 3
Parent Company / Owner: I. PEPA GROUP, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 10.10.2014 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L42215009L, me adresë në Tiranë, Kashar, Autostrada Tirane Durres km 6, Zona Kadastrale nr.2105, Nr Pasurie 1168/13, me administrator Violeta Pepaj. Ortaket e shoqerise jane: Leorik Pepa, Urjola Pepa, Brian Pepa dhe Brixhilda Pepa, secili me 25% te kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 23.05.2022)

II. SHPRESA – AL, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 12.02.2002 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K31321021N, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 9, Rruga “Urani Pano”, mbrapa “Veve Center”, Pallati Nr. 11, Kati 2, me administratore Gention Baja, Bardhok Osmani, Lin Osmani, Lush Osmani, Seferin Osmani, Albana Baja, Dritan Osmani, Përparim Baja dhe ortak te vetem Lush Osmani (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 23.05.2022)

III. "MARÇELI" Sh.p.k, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 12.06.2013 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L39308301P, me adresë në Shkodër, Pukë, Rruga: "Ymer Puka", Blloku Nr. 03, Ndërtesa Nr. 040, Hyrja Nr.01, Kati II-të, Aparatmenti Nr. 04, Pasuria Nr. 975/1, Zona Kadastrale Nr. 3069, me administrator dhe ortak te vetem Tonin Prendi (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 23.05.2022)

Subjekti Juridik HEC ARSTI nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: 1) Shkodër, Fierzë, Pukë, Fierzë (Fushë Arrës), Tërheqës me targë: AA 037 XI
2) Shkodër, Fierzë, Pukë, Fierzë (Fushë Arrës), Eskavator, LIBHERR 944
3) Shkodër, Fierzë, Pukë, Fierzë (Fushë Arrës) FORISTRAD NISSAN me targë: AA 549 UZ
4) Shkodër, Fierzë, Pukë, Fierzë (Fushë Arrës) ESKAVATOR CAD 323
5) Shkodër, Fierzë, Pukë, Fierzë (Fushë Arrës), KAMION MAN me targë: AA 346 VG
6) Shkodër, Fierzë, Pukë, Fierzë (Fushë Arrës) RIMORKIO me targë: AGR 352
Status: Aktiv
License(s): Leje për përdorim të burimit ujor -
Changes
Address:

Seat:
Shkodër, Fierzë, ARSTI, Njësia Administrative Fierzë, Bashkia Fushë Arrëz, Nr. Pasurie 233/1, Zona kadasrale Nr. 1054, Vol 2, faqe 39.

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -395 283,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -368 676 916,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 25 148,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -377 164,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -119 249,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:34 679 988,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:493 185 519,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:15 286 172,00
Worked By : A.Lala