Skip to content

BE-IS ENERGY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-19 12:53:12
JSON

Tax Registration Number: L61621008A
Administrators: Fëllënxa Tabaku
Scope: Ndërtim dhe Operim i Hidrocentralit Kalivar si dhe transferim i tyre në përfundim të kontratës konçensionare tek Autoriteti Kontraktor.
Other Trade Names: BE-IS ENERGY
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 13/04/2016
District: Durres
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: HTM, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 03.08.2009 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K97006004D, me adrese ne Shkoder, Lagja Perash, Rruga Rrojej, Nr 44, me administrator dhe ortak te vetem Ilir Tabaku (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 19.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 19.03.2021, terhequr nga QKB ne daten 19.05.2022, Pronar perfitues i shoqerise me 25% te kapitalit e me teper eshte:

Ilir Tabaku, shtetas shqiptar, i datelindjes 1984, pronar perfitues per 100% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te HTM. Data e percaktimit si pronar perfitues: 28.05.2020.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): Leje perdorimi burimi ujor hidroenergji Baseni Mat -
Changes
Address:

Seat:
Durres, Lagjja 15, Rruga Miqesia, Zona kadastrale 8517, Nr. pasurise 106/6, Spitalle, perballe kampusit UAMD

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Lala