Skip to content

ALMARINE
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-05 13:25:11
JSON

Tax Registration Number: L61911014C
Administrators: Ramadan Mazreku
Scope: Zbatimin e kontratës “Për dhënien me konçesion, të formës BOT (Ndërtim, Shfrytëzim dhe Transferim në Pronësi të Shtetit të Ndërtimit dhe Shfrytëzimit të Portit të Jahteve Shëngjin”, sipas kontratës së konçesionit të lidhur me Ministrinë e Transportit dhe Infrastrukturës nr. Prot 2184/7, datë 10.06.2016, bashkëlidhur kontrata e konçesionit e cila do t’i kalohet Shoqërisë ALMARINE në datën e themelimit të saj. Në këtë kuadër, shoqëria ka të drejtë të kryejë të gjitha dhe çdo aktivitet të nevojshëm për realizimin e objektit të saj.
-------------
Kategoria: Sektori i Transportit
-------------
Other Trade Names: Almarine
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 10/06/2016
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Sllovaki, Shqiperi, Kosove
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 4
Parent Company / Owner: ADRIATIK STONE a.s, nje shoqeri aksionare qe funksionon sipas ligjit te Republikes Sllovake, e regjistruar ne date 17.12.2012, me numer identifikimi biznesi: 46915460, me adrese Komarnanska cesta 3, me drejtor Ramadan Mazreku( Sipas ekstraktit te regjistrit te kompanive te Rrethit Nitra, Sllovaki, date 07.03.2022)

II. N94 (Ish NDERTUESI), një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më 29.05.1995 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi NIPT J66828210D, me seli në Vlorë, Lagjja 15 tetori, rruga Shefit Zenaj, Nd. 6, H. 3/2, pranë Bashkisë Vlorë, me administrator dhe ortak te vetem Genc Deromemaj (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.03.2023)

III. VELIPOJA INVESTMENT PROJECTS, një shoqëri aksionare, e themeluar më 06.09.2011 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi NIPT L17124001T, me seli në Shkodër, Velipojë, tek Kompleksi Fishta, pallati nr. 1, me administrator dhe aksioner te vetem Ramadan Mazreku (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.03.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 06.06.2022, terhequr nga QKB ne daten 18.03.2023, Pronaret perfitues te subjektit ALMARINE zoterues te 25% te kapitalit e me teper, jane:

Ramadan Mazreku, shtetas kosovar, i datelindjes 1986, pronar perfitues pasi eshte zoterues i 50% te kapitalit te Adriatik Stone. Data e percaktimit si pronar perfitues: 10.06.2011.

Feriz Mazreku, shtetas sllovak, i datelindjes 1962, pronar perfitues pasi eshte zoterues i 50% te kapitalit te Adriatik Stone. Data e percaktimit si pronar perfitues: 10.06.2011.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: Bashkimi me perthithje

Ne date 05.11.2020, me vendim te bordit drejtues, shoqeria ADRIATIK STONE a.s. perthith ne emer dhe ne favor te tij te gjitha te drejtat dhe detyrimet, pjeset pasurore dhe jopasurore te shoqerive ADRIATIC a.s dhe Feriz Mazreku - ADRIATIC (zoteruese te shoqerise Almarine shpk).
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga "Donika Kastrioti'', Pallati 14, Ap. 4E

Website:
www.almarine.al

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (24.12.2018)
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -412 574,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -3 662 202,00
Worked By : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani