Skip to content

ERALD 2 ENERGY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-11 12:45:35
JSON

Tax Registration Number: L77811203J
Administrators: Elvis Mulaj
Scope: Transferimi i hidrocentralit "Shemri" me vendndodhje në lumin e Leproit të rrethit Kukës, tek Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, si autoritet kontraktor. Në objektin e veprimtarisë përfshihet operimi në fushën e energjisë ekeltrike, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike.
Other Trade Names: ERALD 2 ENERGY
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 13/03/2017
District: Kukës
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 2 812 000,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: OBERALD, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 22.02.2001 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K09111328V, me adresë në Shkodër, Pukë, Fushë Arrëz, me administrator dhe ortak te vetem Muhamet Brahaj (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 06.07.2021, terhequr nga QKB ne daten 05.05.2022, Pronar perfitues i shoqerise me me shume se 25% te kapitalit eshte:

Muhamet Brahaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1967, pronar perfitues per 10% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te OBERALD. Data e percaktimit si pronar perfitues: 13.03.2017.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: Më datë 08.02.2017, me anë të urdhërit Nr. 72 Prot Nr. 366 Dosje, lëshuar nga Shoqëria e Përmbarimit Privat "Tris" Sh.p.k, u urdhërua Qendra Kombëtare e Biznesit të lejojë regjistrimin e vendimit nr. 2 datë 08.11.2016 të asamblesë së ortakëve të shoqërisë “ERALD ENERGJETIK” sh.p.k., e cila ka vendosur ndarjen e kësaj shoqërie konçesionare ne dy shoqëritë pritëse shoqëria “ERALD 2 ENERGY” sh.p.k., dhe shoqëria “LEADD ENERGY”.

Gjithashtu u urdhërua Qendra Kombëtare e Biznesit pas regjistrimit te vendimit nr. 2 datë 08.11.2016 të asamblesë së ortakëve të shoqërisë “ERALD ENERGJETIK” sh.p.k., të bëjë vendosjen e menjëhershme të masës së sekuestros mbi 100% të kuotave të shoqërisë pritëse të parë “ERALD 2 ENERGY” sh.p.k., për detyrimin që Z. Muhamet Brahaj ka ndaj kreditorit Raiffeisen Bank sha.

Detyrimi prej 19.362.185 (nëntëmbëdhjetë milion e treqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e njëqind e tetëdhjetë e pesë) lekë, sipas shkresës Nr. 4212/10, datë 16.06.2016 të Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë kalon i gjithi si detyrim për shoqërinë “ERALD 2 ENERGY” sh.p.k, dhe shoqëria “LEADD ENERGY” sh.p.k, nuk ka asnjë detyrim për pagesën e kësaj gjobe.
Changes
Address:

Seat:
Kukës, Malzi, Shemri, Fshati Shemri pranë HEC-it

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 11 613 446,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -1 745 043,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 12 585 877,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 12 904 931,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 9 777 944,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -351 090,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:23 537 064,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:19 032 325,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:18 777 654,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:17 732 050,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:12 927 018,00
Worked By : A.Lala/L.Kanani