Skip to content

Shoqeri konçesionare Sherbimi Detar
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-03-04 10:14:19
JSON

Tax Registration Number: M01824503F
Administrators: Bujar Hoti (likuidator)
Scope: Kontraten per dhenie me koncesion te disa sherbimeve detare nr. 3244 date 05.06.2017, ndryshuar me nr. 618 date 21.05.2020 lidhur me Ministrine e Infrastruktures dhe Enegjise.Sherbimi i rimorkimit te anijeve gjate operacionit te futjes e daljes neper porte dhe akostimit ne kalatat e porteve.Sherbimin e transportit te grupeve te praktikes se autoriteteve portuale gjate marrjes se praktikave te lira ne rada. Transportimin e ekuipazheve te anijeve nga rada ne port dhe anasjelltas. Operacionet e ngarkim-shkarkimit te peshave te renda ne det.
Other Trade Names: SHKSHD
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 18/06/2020
District: Durrës
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: ANIJET E SHERBIMIT DETAR, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 16.12.1998 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT J61825517G, me adrese ne Durrës, Rruga "At Erazmi", ndërtesa. 54, H. 3, Ap. 28, 2025, Durrës, me administrator Bujar Hoti dhe ortak kryesor Kujtim Hoti (Sipas te dhenave te QKB deri me date 04.03.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 05.03.2021, terhequr nga QKB ne daten 04.03.2023, Pronar perfitues i shoqerise me me shume se 25% te kapitalit jane:

Bujar Hoti, shtetas shqiptar, i datelindjes 1962, pronar perfitues per 20% te pronesise pasi zoteron 20% te kapitalit te shoqerise meme ANIJET E SHERBIMIT DETAR. Data e percaktimit si pronar perfitues: 26.12.2007.

Ilirjan Feri, shtetas shqiptar, i datelindjes 1967, pronar perfitues per 19.22% te pronesise pasi zoteron 19.22% te kapitalit te shoqerise meme ANIJET E SHERBIMIT DETAR. Data e percaktimit si pronar perfitues: 19.12.2007.

Sokol Hoti, shtetas shqiptar, i datelindjes 1960, pronar perfitues per 20% te pronesise pasi zoteron 20% te kapitalit te shoqerise meme ANIJET E SHERBIMIT DETAR. Data e percaktimit si pronar perfitues: 08.10.2019.

Kujtim Hoti, shtetas shqiptar, i datelindjes 1971, pronar perfitues per 40% te pronesise pasi zoteron 40% te kapitalit te shoqerise meme ANIJET E SHERBIMIT DETAR. Data e percaktimit si pronar perfitues: 26.12.2007.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Ç’regjistruar
License(s): -
Legal Cases: I. Me date 02.07.2020, me vendim te ortakut te vetem, u pezullua perkohesisht aktiviteti i shoqerise. Statusi ndryshoi nga “Aktiv” ne “Pezulluar”.

II. Me date 15.04.2021, me vendim te ortakut te vetem, u miratua mbyllja e shoqerise duke filluar ne kete menyre likuidimin e saj. U emerua si likuidator Bujar Hoti. Shoqeria kaloi ne “Shoqeri ne likuidim e siper”.

III. Me date 30.09.2021, me vendim te ortakut te vetem, u miratua raporti i likuidimit dhe c’regjistrimit te shoqerise, si dhe heqja e mandatit te likuidatorit.
Changes
Address:

Seat:
Durres, L.1, Rr At Erazmi, P. Fly, Nd. 54, H.3, K.11, Ap. 28

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -13 106,00
Worked By : A.Lala