Skip to content

Shoqeria Koncesionare Tirana 4
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-17 13:40:11
JSON

Tax Registration Number: M02219001K
Administrators: Elti Fusha
Scope: Financimi, projektimi, ndertimi, mirembajtja e shkolles/shkollave publike ne zonen e koncesionit sipas specifikimeve te kontrates se koncesionit me nr. 4907 rep, nr. 1874 kol, date 08.09.2020, ("Projekti") dhe transferimi i tyre tek Autoriteti Kontraktues pas perfundimit te afatit te koncesionit Shoqeria vetem per te permbushur objektin e mesiperm te Shoqerise, mund te kryeje cdo veprimtari tjeter tregtare, veprimtari industriale e financiare dhe transaksione ne lidhje me pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme te cilat do te konsiderohen si te nevojshme dhe te domosdoshme nga Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve dhe administratoret per permbushjen e objektit te Shoqerise. Ne funksion te qellimeve te mesiperme Shoqeria mund te hyje ne tregje dhe operacione te ndryshme, te zoteroje pasuri te luajtshme e te paluajtshme dhe/ose pjesemarrje ne shoqeri te tjera tregtare, si dhe te gjitha aktivitet e nevojshme dhe te domosdoshme per te permbushur objektin e Shoqerise ne perputhje me ligjin.
Other Trade Names: Shoqeria Koncesionare Tirana 4
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 07/10/2020
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 6
Parent Company / Owner: I. A & E ENGINEERING sh.p.k, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 02.09.2007 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K72113010E, me adrese ne Tirane, Njesia Bashkiake nr.10, Rruga Islam Alla, pallati IVEA 3/5, me administrator dhe ortak te vetem Entela Çano (Sipas te dhenave te QKB deri me date 09.03.2022)

II. SON Engineering & Construction, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 19.02.2015 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L51424014F, me adrese ne Tirane, Rruga "Ali Spahia", nr.3, me administrator dhe ortak te vetem Erind Bejleri (Sipas te dhenave te QKB deri me date 09.03.2022).

III. FUSHA, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 18.02.1994 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT J61922018S, me adrese ne Tirane, Njesia Bashkiake nr 2, Rruga Murat Toptani, perballe Kinema Milenium, godina nr.3, Pedonalja, me administrator dhe ortak te vetem Shkëlqim Fusha (Sipas te dhenave te QKB deri me date 09.03.2022).

IV. ED KONSTRUKSION, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 06.04.2005 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K61625001I, me adrese ne Tirane, Rruga "Abdi Toptani", Qendra "Torre Drin", apartamenti 112, kati 11, me administrator Çuman Sejdiaj. Ortaket e shoqerise jane: Ramadan Ibrahimi (5%), Jorgjie Ibrahimi (5%), Eduart Ibrahimi (40%), Alfred Ibrahimi (50%) (Sipas te dhenave te QKB deri me date 09.03.2022).

V. ERZENI/SH, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 18.01.1995 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT J66902027T, me adrese ne Shkoder, Lagjja Bahçallek, Rruga Nacionale Shkoder-Tirane, nr pasurie 17/910, zona kadastrale 8591, me administrator Artor Lesha. Ortaket e shoqerise jane: Artor Lesha (50%), Erzen Lesha (50%) (Sipas te dhenave te QKB deri me date 09.03.2022).

VI. ALBA KONSTRUKSION, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 08.01.1994 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT J61812013R, me adrese ne Tirane, Rruga Frederik Shiroka, Pallati iri ,Shkalla B, Kati 2, me administrator Atnand Koni dhe ortak te vetem Xhavit Ismaili (Sipas te dhenave te QKB deri me date 09.03.2022).

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 25.03.2021, terhequr nga QKB ne daten 09.03.2022, Pronar perfitues i shoqerise me 25% te kapitalit e me teper eshte:

Xhavit Ismaili, shtetas shqiptar, i datelindjes 1959, pronar perfitues per 39.53% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te ALBA KONSTRUKSION. Data e percaktimit si pronar perfitues: 07.10.2021.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Rruga Murat Toptani, Objekti Nr. 3

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -62 085,00
Worked By : A.Lala