Skip to content

CEBRA A/S (ish "CEBRA APS NËN STIFTELSE")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-28 11:33:01
JSON

NIPT: 26686407
Administrator: Kolja Jannik Nielsen
Objekti i Veprimtarisë: Qëllimi i kompanisë është të drejtojë një biznes arkitektonik.
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 01/01/2002
Rrethi: Aarhus
Shteti ku vepron: Danimark
Kapitali Themeltar(Lekë): 7 809 140,00
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. “Charlie Papa Invest ApS”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar me datë 17.12.2014, sipas ligjeve të Danimarkës, me numër identifikimi NIPT 36470208 (CVR number), me adresë në C/O (Jens) Carsten Primdahl Strandvejen 34, 3. tv, Aarhus, me administrator Jens Carsten Primdahl. Ortak i vetëm i shoqërisë është Jens Carsten Primdahl, zotërues për 100% të kapitalit. (Sipas të dhënave të Regjistrit Tregtar të Danimarkës aksesuar me datë 28.03.2024 - Link )

II. “Kilo November Invest ApS”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar me datë 17.12.2014, sipas ligjeve të Danimarkës, me numër identifikimi NIPT 36470224 (CVR number), me adresë në C/O Kolja Nielsen Heibergsgade 25, st. tv Aarhus, me administrator Kolja Jannik Nielsen. Ortak i vetëm i shoqërisë është Kolja Jannik Nielsen, zotërues për 100% të kapitalit. (Sipas të dhënave të Regjistrit Tregtar të Danimarkës aksesuar me datë 28.03.2024 - Link )

III. “Mike Foxtrot Invest ApS”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar me datë 17.12.2014, sipas ligjeve të Danimarkës, me numër identifikimi NIPT 36470240 (CVR number), me adresë në C/O Mikkel Frost Samsøgade 87 Aarhus, me administrator Mikkel Frost. Ortak i vetëm i shoqërisë është Mikkel Frost, zotërues për 100% të kapitalit. (Sipas të dhënave të Regjistrit Tregtar të Danimarkës aksesuar me datë 28.03.2024 - Link )

IV. “Mike Sierra Invest ApS”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar me datë 06.12.2016, sipas ligjeve të Danimarkës, me numër identifikimi NIPT 38235877 (CVR number), me adresë në C/O Mikkel Hallundbæk Schlesinger Hvedebjergvej 86 Bradrand, me administrator Mikkel Hallundbæk Schlesinger. Ortak i vetëm i shoqërisë është Mikkel Hallundbæk Schlesinger, zotërues për 100% të kapitalit. (Sipas të dhënave të Regjistrit Tregtar të Danimarkës aksesuar me datë 28.03.2024 - Link )

Sipas të dhënave të Regjistrit Qendror të Biznesit (CVR - Central Business Register), pronarët përfitues të shoqërisë “Cebra A/S” janë:

Kolja Jannik Nielsen, pronar perfitues per 30% te pronesise, pasi zotëron 100% të kapitalit të “Kilo November Invest ApS” – shoqëri mëmë për 30% të kapitalit të “Cebra A/S”. Data e percaktimit si pronar perfitues është 10.05.2017.

Mikkel Frost, pronar perfitues per 30% te pronesise, pasi zotëron 100% të kapitalit të “Mike Foxtrot Invest ApS” – shoqëri mëmë për 30% të kapitalit të “Cebra A/S”. Data e percaktimit si pronar perfitues është 10.05.2017.

Jens Carsten Primdahl, pronar perfitues per 30% te pronesise, pasi zotëron 100% të kapitalit të “Charlie Papa Invest ApS” – shoqëri mëmë për 30% të kapitalit të “Cebra A/S”. Data e percaktimit si pronar perfitues është 10.05.2017.

Mikkel Hallundbæk Schlesinger, pronar perfitues per 10% te pronesise, pasi zotëron 100% të kapitalit të “Mike Sierra Invest ApS” – shoqëri mëmë për 10% të kapitalit të “Cebra A/S”. Data e percaktimit si pronar perfitues është 10.05.2017.

Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Kolja Jannik Nielsen, Mikkel Frost, Jens Carsten Primdahl, Mikkel Hallundbæk Schlesinger
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: *Kapitali i shoqërisë është 557.000 DKK (Korona Daneze), por është konvertuar në Lekë, sipas kursit zyrtar ditor të këmbimit datë 28.03.2024 (14.02 ALL/DKK).

**Rezultat Financiare janë konvertuar në Lekë me kursin zyrtar të këmbimit datë 28.03.2024 (14.02 ALL/DKK).
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Vesterbro Torv 3, 2. tv, Aarhus

Adresa:
Vesterbrogade 124B, 3. th, 1620 København V

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt i Regjistrit Qendror të Biznesit të Shtetit Danez datë 28.03.2024
Te dhenat e themelimit te Kompanise, Regjistri Danez i Biznesit
Të dhënat e shoqërisë mëmë "Charlie Papa Invest ApS" sipas Regjistrit Tregtar Danez datë 28.03.2024
Të dhënat e shoqërisë mëmë "Kilo November Invest ApS" sipas Regjistrit Tregtar Danez datë 28.03.2024
Të dhënat e shoqërisë mëmë "Mike Foxtrot Invest ApS" sipas Regjistrit Tregtar Danez datë 28.03.2024
Të dhënat e shoqërisë mëmë "Mike Sierra Invest ApS" sipas Regjistrit Tregtar Danez datë 28.03.2024
Vendim për Zmadhimin e Kapitalit datë 28.02.2005
Vendim për Zmadhimin e Kapitalit datë 18.12.2014
Vendim për Zmadhimin e Kapitalit datë 10.05.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyrat Financiare 2018
Pasqyrat Financiare 2019
Pasqyrat Financiare 2020
Pasqyrat Financiare 2021
Pasqyrat Financiare 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -86 231 202,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -32 689 537,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 18 808 026,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 30 685 083,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -2 541 616,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 2 558 902,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 50 838 903,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 60 284 079,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:305 609 741,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:362 722 159,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:335 995 749,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:354 571 506,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:264 540 225,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:259 441 460,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:265 677 696,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:217 649 508,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : P. Nikolli