Skip to content

GSA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-19 12:58:18
JSON

NIPT: J61820031J
Administrator: Serafin Orgocka; Agron Shapllo; Alfred Vangjeli
Objekti i Veprimtarisë: A. Import - Eksport, Tregtim dhe Furnizim me shumice dhe pakice te: i. Energjise elektrike ii. Gazit Natyror iii. Pajisje Elektrike dhe Aparatura Elektronike iv. Produkte, mallra dhe lende te para te perdorimit industrial dhe te pergjithshem v. Makineri, pajisje per perdorim industrial dhe te pergjithshem vi. Mobilje, pajisje zyre dhe mjete informatike. B. Aktivitete Konsulence dhe Projektimi Inxhinjerik C. Aktivitet i prodhimit dhe tregtimit, importiti dhe eksportiti, te ferroKromit dhe Ferro Aliazheve. D. Kryerjen e veprimtarise ne fushen e ndertimit, studimit, projektimit, supervizimit, kolaudimit, konsulences, mirmbajtjes, sherbimeve, turizmit, prodhimit, import-eksport, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe ose jopublike te veprave me karakter shfrytezimi dhe/ose administrimi, publike dhe/ose private. Ndertimin, prishjen dhe rikonstruksionin e godinave civile, objektet industriale, centraleve te ndryshem, objektet turistike, objektet me qellim agroturizmin, objektet e kultit, rrjetet inxhinierike etj. Ndertimin, mirembajtjen dhe rikonstruksionin e rrugeve, autostradave, mbikalimeve, hekurudha e tramvaj, metrove e pistave aeroportuale. Ndertimin, prishjen, rikonstruksionin dhe mirembajtjen e impianteve te prodhimit te energjise elektrike, ndertimin e nenstacioneve, kabinat e transformatoreve, linjave te tensionit te ulet, mesem e te larte dhe shperndarjes te energjise, si dhe cdo ndertim tjeter qe perben send te paluajtshem ne perfundim. E. Cdo aktivitet tjeter qe perputhet me legjislacionin shqiptar ne fuqi dhe qe konsidcrohet nga shoqeria me perfitim dhe i dobishem per arritjen e objektivave te saj kryesore.
Emërtime të tjera Tregtare: GSA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15/06/1993
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 28 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 3
Femër/Mashkull: Meshkuj
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
Leje për përdorim të burimit ujor Baseni Shkumbin -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Ibrahim Rugova, Pallati nr.64

Adresa:
1. Tirane, GJON KASTRIOTI, LAPRAKE 66
2. Durres, Shesh Depozitimi, Lagjia 15, Rruga Miqesia, Spitalle.
3. Durres, Lagjja 13, Porti i Durresit, Terminali Lindor, Hyrja nr.5, 2001
4. Durres, Bisht Kamez, are ne zonen kadastrale 1198, nr pasurie 64/28.
4. Elbasan Paper BALLDRE Uzina e prodhimit te ferrokromit ne territorin e" Refraktare" Sh.a
5. Durres, Container Terminal (DCT), Durrës Port, Durrës, Shqipëri
6. Elbasan, Bradashesh, Zona Industriale,objekt ndërtimi ,nënstacion elektrik i tensionit të lartë.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 01.10.2023
Kontrate themelimi e shoqerise
Kontrate shitje e kuotave te kapitalit date 20.12.2013
Kontrate shitje kuotash date 22.11.2004
Kontrate shitje kuotash date 19.09.2013
Kontrate shitje kuotash date 28.01.2008
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.05.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyrat financiare 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 7 322 081 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 3 181 941 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 423 914 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 389 569 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 001 043 286,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 422 282 213,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 391 697 858,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 532 507 348,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 829 078 325,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 750 025 290,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 571 348 588,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 357 193 626,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:41 301 964 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:22 045 602 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:8 106 540 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:10 219 381 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:11 210 861 231,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:11 997 233 404,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:5 026 865 284,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:7 353 314 374,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 8 744 943 649,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 6 363 802 065,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 6 011 533 638,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 2 331 104 194,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/A.Baja