Skip to content

ELDRIS - 05 Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-25 10:52:25
JSON

NIPT: K82203008P
Administrator: Vladimir Lleshaj
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitet në fushën e ndërtimi. Projektim-Zbatim të objekteve të ndryshme, lyerje, shtrim pllakash. Punime rrugësh, kanalizime, lidhje hekuri, instalime elektrike dhe hidraulike. Import-Eksport, tregti me shumicë e pakicë të mallrave të ndryshme si konfeksione, materiale ndërtimi, mallra industriale e ushqimore, etj.Veprimtari ne fushen e turizmit.
Emërtime të tjera Tregtare: ELDRIS - 05
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 02/10/2008
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: Gjoka Konstruksion - ENERGJI, është një shoqëri koncesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 11.06.2010 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L01815004G, me adresë në Tirane, Njesia Administrative Nr.5, Rruga Dora D'Istria, Nr.2, me administrator Elvis Gjoka. Ortaket e shoqerise jane ShpëtimSelimollari me 10% te kapitalit; shoqeria GJOKA KONSTRUKSION me 60% te kapitalit dhe shoqeria ELDRIS - 05 me 30% te kapitalit. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 30.05.2022
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 21.05.2009, me vendim te ortakut te vetem, u vendos Pezullim aktiviteti pa afat. Statusi i shoqerise behet nga "Aktiv" ne "Pezulluar".

II. Me date 20.06.2013, me vendim te ortakut te vetem, u vendos Aktivizimin e aktivitetit. Statusi i shoqerise behet nga "Pezulluar" ne "Aktiv".

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake Nr. 9, rruga Androkli Kostallari, P. 19, H.1, AP.3

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 30.05.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Kontrate Dhurimi Kuotash date 25.05.2013
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 25.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2008
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2011
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2012
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja/L.Kanani