Skip to content

ALBANIA TREATMENT COMPANY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-26 09:57:15
JSON

NIPT: L91507011S
Administrator: Gent Herri
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi, operim, i stacionit të transferimit të përkohshëm të mbetjeve të rrezikshme dhe mbetjeve jo të rrezikshme. Ndërtimi i impjantit të përpunimit të mbetjeve të rrezikshme dhe mbetjeve jo të rrezikshme. Trajtim i mbetjeve të rrezikshme dhe mbetjeve jo të rrezikshme, asgjësimi përfundimtar i tyre. Shoqëria do të realizojë, direkt apo indirekt, çdo lloj aktiviteti lidhur me, si rezultat i, apo që ka lidhje me objektin e saj.
Emërtime të tjera Tregtare: ALBANIA TREATMENT COMPANY
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 04/03/2019
Rrethi: Vorë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. “KASTRATI GROUP”, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 30/04/2002 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K21711502V, me adrese aktuale ne Durres Lagja 14, Rruga "Tiranes", Ura e "Dajlanit”, dhe me administrator Gani Kastrati. Ortakët e shoqërisë janë Shefqet Kastrati 65%, Shefit Kastrati 20%, Selam Kastrati 5%, Haredin Kastrati 5% dhe Bilbil Kastrati 5%. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 25.03.2024)

II. “SALILLARI”, nje shoqeri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar me date 10/08/1994 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT J62903125G, me adrese aktuale ne Tirane Vore Lagjja" Vore", Rruga e Vjetër , VoreMarikaj, Km 1, Godina katër katëshe, Kati i tretë, Nr.5, dhe me administrator Bledar Starova. Ortak i vetëm i shoqërisë është Pëllumb Salillari, zotërues për 100% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 26.03.2024)

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP deri me datë 26.03.2024
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Më datë 08.05.2019, me vendim të asamblesë së ortakëve, u pezullua aktiviteti i shoqërisë për një periudhë të pacaktuar. Statusi i shoqërisë ndryshoi nga “Aktiv” në “Pezulluar”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Vorë, MARIKAJ Rruga "Vorë Marikaj", KM 1, Vorë, Tiranë

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 11.02.2022
Statuti i shoqerise
Vendimi I asamblese se ortakeve per pezullimin e aktivitetit 08.05.2019
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 26.03.2024
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 26.03.2024
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli