Skip to content

LURA SH.P.K.
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2018-06-30 15:01:12
JSON

NIPT: J61901122Q
Administrator: Dod Doçi
Objekti i Veprimtarisë: Punime kat.1 punime dheu,murature,beteon,Kat.2 ndertime civile,industriale turistike,bujqesore,kat.3 punime restaurimi,kat.4 vepra ,kat.9 /a,b,c,kat I diga ,galeri e tunele.Tregtim i artikujve te ndryshem ushqimore e industriale me shumice e pakice,import dhe eksport,agjensi per shitblerje dhe dhenie me qira te pasurive te tundshme dhe te patundhsme,agjensi komisionere.Tregtim ne bar bufe restorant.Objekt ne fushen e telekomunikacionit dhe te energjitikes. Bujqesise, akuakultures, peshkimit, peshkimit ne det, peshkimit ne laguna, peshkimit ne ujerat e embla, rritja e peshkut, midhjeve, etj, gjuetise, blektorise, pemetarise. Administrimit te pyjeve dhe kullotave. Mbareshtrimit te flores dhe faunes se eger. Veprimtari turistike pushimi dhe argetimi. Ne fushen e Mjedisit
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10.08.1991
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 111 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
Çështje Ligjore: 14.08.2014 është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative në llogarinë e palës së debitorit, "Fshati Turistik Lura" shpk, me NIPT J61901122Q dhe administrator Z.Dod Doçi detyrimin e të paditurit të shlyejë detyrimet që rrjedhin nga faturat e ujit për periudhën 31.10.2010, 31.05.2011, 31.10.2011, 31.07.201230.11.2013; 22.08.2014 eshte urdheruar: Heqja dhe zhbllokimi nga sekuestro konservative te llogarise bankare te Fshati Turistik Lura sh.p.k., me NIPT J61901122Q e vendosur me shkresen Nr.156 Prot, date 22.07.2014 pasi detyrimi eshte ekzekutuar nga debitori Fshati Turistik Lura sh.p.k.,
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Mustafa Matohiti, Pallati Abao, Shk nr.1, Kati 2

Adresa:
TIRANE Gjysem Rimorkio Piacenza TR 1071P Durres Durres DURRES Lagjja 13, Plazh, Godine banimi dhe sherbimi 3-8 kate mbi toke Tirane Tirane TIRANE Automjet tip autobus me targe AA265LG Tirane Tirane TIRANE Kamion DFM/4CD me targe AA 674 AX Tirane Tirane TIRANE Terheqes, Mercedes Benz TR 8975M Lezhe Lezhe LEZHE Objekt ujor lagunor, Laguna e Vainit, Rrethi Lezhe, Qarku Lezhe Tirane Tirane TIRANE Terheqes Skania TR 1069P Durres Ishem LALEZ Komuna Ishëm, Lalëz, Objekt në Gjirin e Lalzit, Parcela Nr.9 dhe 9D, ''Lalzi 3'' Durres Ishem LALEZ Objekt në Gjirin e Lalzit,"Lalzi 2" Tirane Tirane TIRANE Gjysem Rimorkio, Bianci TR 5958S Tirane Tirane TIRANE Kamion DFM/4CD me targe AA 673 AX Tirane Tirane TIRANE Kamion tip Mercedes Benz TR 1824 T Tirane Tirane TIRANE Gjysem Rimorkio CTC TR 4568N Tirane Tirane TIRANE Autobus Mercedes Benz me Targe TR 3614 R Tirane Tirane TIRANE Kamion Man, TR 0716N Tirane Tirane TIRANE Kamion tip Mercedes Benz TR 1187 T 14

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 76 754 029,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 87 613 229,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 27 323 096,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 265 927 339,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 75 563 115,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:655 630 721,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:551 173 967,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 285 638 584,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016