Skip to content

ALEKSANDRA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-24 12:31:59
JSON

NIPT: J62903689S
Administrator: Eftalia Jovani
Objekti i Veprimtarisë: Tregtei e pergjitheshme import eksport
Emërtime të tjera Tregtare: ALEKSANDRA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 12/09/1994
Rrethi: Dropull
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 8 900 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Dropull, Dropull i Poshte, Vanister, Mercedes Benz 410 D me targe AA 517CV
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 26.08.2015, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos: Pushim i Perkohshem i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"

II. Me date 20.10.2015, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos: Aktivizim i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Pezulluar" ne "Aktiv"

III. Me date 09.05.2016, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos: Pushim i Perkohshem i Aktivitetit. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Dropull, Dropull i Poshte, Sofratike, Vanister

Adresa:
Dropull, Dropull i Poshte, Vanister, Pike shitje me pakice prane selise se shoqerise ne fshatin Vanister

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 24.05.2023
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Kontrate Dhurimi Kuotash date 19.11.2001
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Zmadhim Kapitali date 23.11.2005
Kontrate Shitje Kuotash date 25.01.2008
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2016
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -11 884,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -470 685,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 831 498,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 318 748,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 1 460 910,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 1 994 664,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:14 652 130,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 9 622 540,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 79 344 393,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 74 063 785,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 41 470 827,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 54 008 869,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015

Punuar Nga : A.Baja