Skip to content

WATER TRANSFORMER
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-07-09 14:16:50
JSON

NIPT: K91406017L
Administrator: Shkelqim Beshiri
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim, tregetim dhe shperndarje te energjise elektrike dhe pershtatje e infrastruktures per shperndarjen e energjise elektrike ne pergjithesi. Projektim, realizim i impianteve te prodhimit te energjise elktrike nga fonde te rinovueshme. Investime dhe konsulence teknike ne fushen e energjise. Import dhe eksport me shumice dhe pakice te te gjitha llojeve te pajisjeve dhe lendeve te para ndihmese per realizimin e sa me siper. Ndertime civile, publike dhe private.
Emërtime të tjera Tregtare: WATER TRANSFORMER
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 02/02/2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me datë 10.02.2011, me vendim të asamblesë së ortakut të vetëm, u miratua Pushimi i perkohshem i aktivitetit. Statusi i shoqërisë ishte "Aktiv" u be "Pezulluar".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Rruga Budi, nr. 85/7, mbrapa Ambasades Amerikane.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 09.07.2024
Akt themelimi i Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2010
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -373 774,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 250 545,00
Punuar Nga : P. Nikolli