Skip to content

OMNIX CONTRACTING AND ENGINEERING
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-07-09 12:49:13
JSON

NIPT: L01605502K
Administrator: Adnand Zizolli
Objekti i Veprimtarisë: Punime ndertimi, planifikimi, projektimi perfshire por pau kufizuar ne ndertime civile dhe industriale, pune publike, qendra biznesi dhe rezidenca, hotele dhe godina akomodimi, rruge, autostrada, ura dhe te gjitha llojet e ndertimeve inxhinierike. Projektim, zbatim, mbikqyrje punime ndertimi. Konsulence teknike dhe biznesi ne sektorin e ndertimit. Investime te tjera ne sektorin e pasurive te paluajtshme. Shoqeria mund te veproje si kontraktor i pergjithshem per kryerjen e aktiviteteve te mesiperme dhe bazuar ne diskrecionin e saj te vetem mund te kontraktoje pale te treta per nje pjese apo te gjitha punimet.
Emërtime të tjera Tregtare: OCE sh.p.k
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 01/04/2010
Rrethi: Durres
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “Omnix Albania”, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 26/03/2008 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K81527005D, me adrese aktuale në Durres Komuna Draç Lalz Gjiri i Lalzit, Komuna Draç, Durres, dhe me administrator Skender Madani. Ortak të shoqërisë janë Jamal Abdulsalam Mabuissa 30%, “Matrix Konstruksion” 35%, “klar” 20% dhe “RDA PETROL” 15%. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.07.2024)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 30.08.2022, terhequr datë 09.07.2024, Pronaret perfitues te subjektit “OMNIX CONTRACTING AND ENGINEERING”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, janë:

Jamal Abuissa, shtetas i Shtetit të Katarit, i datelindjes 1957, pronar perfitues per 30% te kapitalit, pasi zotëron 30% të kapitalit të shoqërisë “Omnix Albania” – shoqëri mëmë për 100% të kapitalit të “OMNIX CONTRACTING AND ENGINEERING”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 05.04.2010.

Arian Leskaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1968, pronar perfitues per 35% te kapitalit, pasi zotëron 100% të kapitalit të “Matrix Konstruksion”, e cila zotëron 35% të kapitalit të shoqërisë “Omnix Albania” – shoqëri mëmë për 100% të kapitalit të “OMNIX CONTRACTING AND ENGINEERING”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 20.12.2021.

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me datë 29.04.2024, me vendim të ortakut të vetëm, u miratua pezullimi i aktivitetit. Statusi i shoqërisë ishte "Aktiv" u be "Pezulluar".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durres Ishem Lalez, Gjiri i Lalezit, Draç, Durres (Kutia Postare nr. 218, Tirane)

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 09.07.2024
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 09.07.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyrat Financiare 2018
Pasqyrat Financiare 2019
Pasqyrat Financiare 2020
Pasqyrat Financiare 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2023
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2023: -2 034 465,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -2 270 950,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -1 641 010,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -1 859 170,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -1 647 531,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -1 680 780,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -2 856 017,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -4 679 596,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -3 768 891,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -1 805 750,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -1 802 560,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -1 820 722,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -2 004 926,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -1 584 066,00
Punuar Nga : P. Nikolli