Skip to content

GLOBAL NETWORKS ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2017-10-16 14:00:00
JSON

NIPT: L02414010M
Administrator: Tatjana Filto
Objekti i Veprimtarisë: Zhvillimin dhe ofrimin e rrjeteve publike dhe private te komunikimeve elektronike,ofrimin e rrjeteve per transmetimin e te dhenave dhe te internetit,ofrimin e sherbimeve te linjave me qera,ofrimin e sherbimeve per transmetimin e te dhenave dhe internetit.Pronesine dhe shfrytezimin e infrastruktures dhe faciliteteve te rrjeteve te komunikimeve elektronike,zhvillimin e te gjitha aktiviteteve te lidhura direkt ose indirekt me krijimin dhe adminisrtimin e rrjeteve te komunikimeve elektronike.projektim,vleresim,konsulence,monitorim te sistemeve teknologjike,telekomunikacionit dhe informatike.Import - eksport,tregetim me shumice e pakice te mallrave te ndryshme industriale,pajisje eletronike dhe informatike.Ofrimin e sherbimeve te konsulences dhe menaxhimit ne fushen e teknologjise se informacionit.Si dhe cdo veprimtari tjeter ekonomike qe do te konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme per realizimin e qellimit te shoqerise e qe nuk bie ndesh me legjislacionin shqiptar ne fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: GLOBAL NETWORKS ALBANIA
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 06.12.2010
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 450 972,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Rruga Papa Gjon Pali II , Ndertesa ABA Busines Center, Kati 14, Zyra 1405/2

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -1 397 467,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -13 108,00