Skip to content

LADJUS (Perthithur nga "klar" - K81309049N)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-07-09 13:38:40
JSON

NIPT: L12227010D
Administrator: Gentjan Sali
Objekti i Veprimtarisë: Sherbime te ndryshme ne fushen e ndertimit.Lyerje, suvatime, ndertime banesash, dhe pallate.Import-eksport te artikujve te ndryshem me shumice e pakice.
Emërtime të tjera Tregtare: LADJUS
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18/10/2011
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “klar”, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 31/12/2007 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K81309049N, me adrese aktuale në Tiranë Rruga Dervish Hatixhe, Pallati Mozart, Kati i 2, Zip Code 1001, dhe me administrator Gentjan Sali. Ortak i vetëm i shoqërisë është Shkelqim Beshiri, zotërues për 100% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.07.2024)

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Ç’regjistruar pa likuidim (me perthithje)
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Bashkimi me Përthithje

I. Me datë 11.12.2014, me Vendim të Asamblesë së Ortakut të Vetëm, për "Inicim Procedure Bashkimi me Përthithje të Shoqërisë", u vendos që shoqëria "klar" shpk së bashku me shoqërinë "Ladjus" shpk të iniciojnë procedurën e bashkimit me përthithje, duke kryer të gjitha procedurat e domosdoshme ligjore dhe financiare që rrjedhin nga ky bashkim. "Ladjus" shpk do të jetë shoqëria e përthithur, ndërsa shoqëria "klar" shpk do të jetë shoqëria përthithëse.

II. Me datë 12.12.2014, u hartua Projekt-Marrëveshja për Bashkimin me Përthithje ndërmjet shoqërive tregtare "klar" shpk (shoqëria përthithëse) dhe "Ladjus" shpk shoqëria e përthithur. Shoqëria e përthithur "Ladjus" shpk pas përthithjes do ti kalojë të gjithë të drejtat dhe detyrimet në favor të shoqërisë përthithëse "klar" shpk. Meqenëse shoqëria e përthithur zotërohet 100% nga shoqëria përthithëse, dhe administratori i shoqërive është i njëjtë, nuk rezulton problem me të drejtat e zotëruesit të kuotave dhe administratori do të jetë i njëjtë me të gjitha të drejtat që ka.

III. Me datë 17.01.2015, u nënshkrua Marrëveshja e Bashkimit me Përthithje dhe u vendos "Përfundimi i Procedurës së Bashkimit me Përthithje të Shoqërive Tregtare "klar" shpk dhe "Ladjus" shpk".
Zotëruesi dhe administratori i shoqërisë pas bashkimit mbeten të njëjtë.
Kapitali i shoqërisë përthithëse "klar" shpk u bë 200.000 (dyqind mijë) lekë, duke u shtuar me kapitalin e shoqërisë së përthithur "Ladjus" shpk.
Shoqëria e përthithur "Ladjus" shpk ndaloi së ekzistuar duke u çregjistruar nga QKB.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Kashar Yrshek Rruga "Loçka", prane Komunes Kashar, Yrshek.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 09.07.2024
Kontratë Shitje Kuotash të kapitalit themeltar të Shoqërisë, datë 27.11.2014
Vendim i Asamblesë së Ortakut të Vetëm, për "Inicim Procedure Bashkim me Përthithje Shoqërie" datë 11.12.2014
Projekt-Marrëveshje për Bashkimin me Përthithje ndërmjet Shoqërive "klar" shpk dhe "Ladjus" shpk datë 12.12.2014
Raport Bashkimi datë 12.12.2014
Marrëveshje për Bashkimin me Përthithje ndërmjet Shoqërive "klar" shpk dhe "Ladjus" shpk datë 17.01.2015
Vendim i Asamblesë së Ortakut të Vetëm, për "Përfundim Procedure Bashkim me Përthithje Shoqërie" datë 17.01.2015
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 09.07.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2013
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -532 940,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 631 571,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -205 985,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 2 367 135,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 3 061 116,00
Punuar Nga : P. Nikolli